magyar english


Nyírbátor Térségi Vízmű üzemelő sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének diagnosztikai munkái - 2005

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezési programja keretében a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Nyírbátor Térségi vízmű vízbázisának diagnosztikai munkáit 2001. és 2005. között.


Nyírbátor a Nyírség központi részén helyezkedik el. A vízmű termelőkútjai a település délnyugati peremén helyezkednek el, három csoportban. A vízműkutak Nyírbátor és Nyírvasvári települések 14 921 lakosát látják el ivóvízzel.  A vízmű által kitermelt víz úgynevezett rétegvíz, ami azt jelenti, hogy a felszínre érkező csapadék a mélyebb talajrétegekbe szivárog, a víztartó rétegekben tárolódik, majd a vízműkutakon és vízvezetékrendszeren át eljut a fogyasztóhoz.A vízkészlet megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a kutak vizét veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak fúrása, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. történtek. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.Lehetséges szennyezőforrások felderítése

A kutak vizének minőségét számos szennyező forrás veszélyeztetheti. A védelmi terv elkészítésénél figyelembe vettük a területen található már regisztrált szennyezőforrásokat, a terepbejárás tapasztalatai alapján ezek helyeit pontosítottuk. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakembereivel egyeztetve a lehetséges szennyezőforrások közelében feltáró kutakat fúrtunk, melyekből fúrás közben talaj- és vízmintát vettünk, amit ezután laboratóriumban vizsgáltunk. Megállapítható, hogy a számítások során kijelölt védőterületre nem esik ismert szennyezőforrás.Felszíni geofizika

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről a vízműkutak környezetében.  A geofizikai mérésekkel azt tisztáztuk, hogy a vízadó rétegek védelme szempontjából fontos egységes vízzáró réteg megtalálható-e a vizsgált területen.Kismélységű kutak vízvizsgálatai

A lakossági ásott kutak feltérképezése, geodéziai bemérése, vízszint mérése szervesen hozzátartozik az ivóvízvédelmi programhoz. A talajvíz vízminőségi állapotának felmérése céljából feltérképeztük a területen található lakossági ásott kutakat. A kutakból vízmintát vettünk, majd laboratóriumban megvizsgáltuk, amelyből egyértelműen kiderült, hogy magas a talajvíz nitrát és ammónia tartalma, ami felszíni eredetű szennyezésre utal. Ez azért fontos, mert a szennyeződések a talajvíz közvetítésével jutnak el a mélyebben tározódó vizekbe.Vízminőségi vizsgálatok

A vízminőség vizsgálatok elvégzését a szennyezőforrás feltárásokon illetve a lakossági ásott kutakon kívül a termelőkutakra is kiterjesztettük. Az I. ütem folyamán összesen 3 db, a második ütem során pedig további 2 db vízműkút EU norma szerinti vízvizsgálatára került sor. A speciális laboratóriumban elvégzett vizsgálat során pontos képet kaptunk az ivóvíz minőségéről. Elmondható, hogy a vízműkutak vizének minősége jelenleg megfelelő, és fontos, hogy ezt a minőséget sokáig megőrizzük.  A folyamatban lévő ivóvízvédelmi munkák is pontosan ezt a célt szolgálják.


Védőterület meghatározása

Az előzőekben ismertetett adatok, helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában került sor a védőterület meghatározására. A számítások alapján megállapítható, hogy a felszínről kiinduló vízrészecskék mennyi idő alatt jutnak el a vízműkutakba. Ez alapján a vízműkutak körül olyan védőterületeket jelöltünk ki, melyeket fokozott biztonságban kell tartanunk, azért, hogy az ivóvíz jelenleg megfelelőnek mondható minősége a jövőben is megmaradjon.


 


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.