magyar english


Rábapatona távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálatainak elvégzése - 2005

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Rábapatona távlati vízbázis diagnosztikai munkáit 2001. és 2005. között.


A biztonságba helyezési munkák 2001-ben kezdődtek el a területre vonatkozó adatok összegyűjtésével, rendszerezésével, a földtani, hidrogeológiai feltárásokkal, az előzetesen becsült védőterület további pontosításával és a szennyező források számbavételével a prognosztizált védőterületen.A Rábapatona távlati ivóvízbázis a Kisalföldön, Győrtől D-DNy-ra a Rába jobb partján fekszik, Rábapatona község külterületén. A parti szűrésű terület körül a Rába és a Marcal ártere húzódik.A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folytak. A vízbázis biztonságba helyezését előirányozó munkálatok során részletesen felülvizsgáltuk a vízbázis sérülékenységét, elvégeztük a terület földtani és hidrogeológiai feltárását, sor került geofizikai mérések végzésére is. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

Az elvégzett kivitelezési munkák eredményeképpen megépítettünk 5 db vízszint figyelő kútpárt, két  termelő kútból és összesen 9+2  db piezométerből (ideiglenes vízszint észlelő kútból) álló kísérleti parti szűrésű telepet.Az ismert szennyező forrásokhoz 3 db szennyező forrás feltáró kútcsoport – két db kúthármast és egy kútpárt - összesen 8 db szennyező forrás feltáró kutat telepítettünk: a kísérleti telep körüli mezőgazdasági művelés (SZFI) hatásának felmérésére, a folyó túloldali területén a mezőgazdasági tevékenység ill. a lakott terület (Rábapatona község) (SZFII) okozta szennyeződések vizsgálatára, valamint a tervezett vízbázistól D-re, Koroncó község irányában (SZFIII) a háttér szennyező szerepének tisztázására.


  


Felszíni geofizika

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről, melyet a későbbi számítások során felhasználtunk.Vízminőségi vizsgálatok

A rábapatonai távlati ivóvízbázis parti szűrésű próba termelő kútjának vízvizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy a kifogásolt vízminőségi komponensek közül a rétegeredetű vas- és mangán tartalom megfelelő vízkezelési technológia mellett problémát nem okoz, a vízbázis a szükséges megelőző intézkedések betartása mellett alkalmas a meghatározott mennyiségű és jó minőségű ivóvíz biztosítására.Védőterület meghatározása

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően sor került a hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetek méretezésére,  belső- és külső védőidomot ill. védőövezetet a távlati ivóvízbázisokon nem kell kijelölni. A Rábapatona  távlati ivóvízbázis esetén mind a hidrogeológiai „B” (50 éves elérési idejű) mind pedig a hidrogeológiai „A” védőidomnak (5 éves elérési idejű) van felszíni metszete.


  


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.