magyar english


Szob-Hidegrét Vízmű vízmű vízbázisának diagnosztikai munkái - 2007

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezési programja keretében a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Szob-Hidegrét Vízmű vízbázisának diagnosztikai munkáit 2002. november és 2007. november hó között.


Szob község az Észak-magyarországi középhegység részét alkotó Visegrádi-hegység, az Észak-magyarországi-medencék és a Börzsöny-hegység találkozásánál, közvetlenül a Duna mentén, a Visegrádi-Dunakanyar kistájon helyezkedik el. A vízbázis kútjai (2 db) a Duna és az Ipoly folyók találkozásánál elterülő kavicsteraszon, a hullámtéren egymástól 100 m-re találhatóak. A vízműkutak 5 település (Szob, Márianosztra, Ipolydamásd, Ipolytölgyes és Letkés) összesen 5 193 lakosát látják el ivóvízzel. A vízműkutak által kitermelt víz úgynevezett parti szűrésű víz, ami azt jelenti, hogy a Duna áramló vize átszűrődik a partot képező kavicsteraszon, a mélyben tárolódik és megtisztul, majd a vízműkutakon és a vízvezetékrendszeren át eljut a fogyasztóhoz.A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folytak. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

Elvégeztük a területen található már regisztrált, és a helyszíni bejárásunk során számbavett potenciális szennyező források felülvizsgálatát. A csatornázatlanság, illetve a házi rákötések alacsony számából fakadó lakossági szennyvízszikkasztás lehet területileg szennyező hatású. Vonalszerű szennyező forrásként a vasút, illetve a közlekedési főút vehető számításba. Szennyezőforrás-feltáró kutakat fúrtunk a településen és a vízbázis nyugati oldalán - az Ipoly mentén - a Szlovák oldali szennyező hatást vizsgálva.


Felszíni geofizika

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről a vízműkutak környezetében. Geofizikai vizsgálatokat végeztünk továbbá az Ipolyon és a Dunán is.Vízminőségi vizsgálatok

Az I. ütem folyamán a vízműkutak EU norma szerinti vízvizsgálatára került sor.  A további munkák során ismételt vizsgálatokat végeztünk, valamint az észlelő hálózat kútjaiból is többször vettünk vízmintát.Védőterület meghatározása

Az előzőekben ismertetett adatok, helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában kerülhetett sor a védőterület meghatározására.

A számítások alapján megállapítható, hogy a felszínről kiinduló vízrészecskék a szennyeződésekkel együtt hosszú évtizedes áramlás során eljuthatnak a vízműkutakba. Ez azt jelenti, hogy a vízműkutak körül ki kell jelölni azokat a védőterületeket, melyeket fokozott biztonságban kell tartanunk, azért, hogy az ivóvíz jelenleg megfelelőnek mondható minősége a jövőben is megmaradjon.


 


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.