magyar english


Celldömölk Körzeti Vízmű üzemelő sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének diagnosztikai munkái - 2007

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezési programja keretében a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Celldömölk Körzeti vízmű vízbázisának diagnosztikai munkáit 2001. november és 2007. április hó között.Az utóbbi évek kiemelt állami vízügyi feladatai közé tartozik az ivóvizet biztosító könnyen elszennyeződő felszín alatti vizek védelme. A Celldömölkön lévő közműves vízellátást biztosító vízmű kútjai is ide tartoznak, melyeket fokozott védelemben kell részesíteni. A település egyike azoknak, ahol az országos vízbázis védelmi program keretében állami forrásból elkezdődhetett a vízbázis kutatása és vizsgálata.


A celldömölki vízbázis a Kisalföld peremén helyezkedik el, a Kemeneshát és az Északi-Bakony közötti területen. A vízbázist képező vízmű kutak a település Dél-nyugati peremén ill. a településtől Ny-ra találhatók. A vízmű által kitermelt víz úgynevezett rétegvíz, ami azt jelenti, hogy a felszínre érkező csapadék a mélyebb talajrétegekbe szivárog, a víztartó rétegekben tárolódik, majd a vízműkutakon és vízvezetékrendszeren át eljut a fogyasztóhoz.


 


A vízgazdálkodásról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatává teszi a települések ivóvízellátásának biztosítását. Az önkormányzat ezt a feladatát csak akkor tudja ellátni, ha a rendelkezésre álló felszín alatti ivóvízkészlet elegendő mennyiségű és jó minőségű. Ennek érdekében történtek azok a beruházási munkák, melyek a  2001-2007-es években a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megrendelésére a VIZITERV Consult Kft. Kelet-Magyarországi Területi Irodájának fővállalkozásában folytak.


A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, ideiglenes feltáró fúrások és figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb folytak. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.


A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése:

A diagnosztikai munkák során a szennyező források fúrásos feltárása munkarészen belül összesen négy db ideiglenes feltáró fúrás és hét darab véglegesen kiképzett szennyező forrás feltáró kút került kiképzésre.A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakembereivel egyeztetve a potenciális szennyezőforrások közelében feltáró kutakból már fúrás közben is talaj- és vízmintát vettünk, amit ezután laboratóriumban vizsgáltunk.


Észlelőhálózat kiépítése

A terület hidrogeológiai jellemzéséhez mindenképp egymás mellett lemélyített, különböző mélységekbe szűrőzött kútcsoportok észlelésére van szükség. A kútcsoportok egyes tagjaiban beálló vízszintek alapján a talajvíz felszín alatti helyzete és áramlásának iránya meghatározható.

Az  V. sz. vízműkút védőkerítésén belül megépült a sekélyebb felszín közeli rétegeket figyelő 5F1 jelű kút, kissé távolabb de a vízműkút környezetében pedig a mélyebb rétegek vízszint figyelésére hivatott 5F2 jelű kút is.Felszíni geofizika

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről a vízműkutak környezetében.A kapott eredmények alapján megállapítást nyert, hogy a vízműkutak közvetlen környezetében jó vízvezető képességű képződmények találhatók a felszín közelében, ami a vízbázis sérülékenységének egyik bizonyítéka.


Vízminőségi vizsgálatok

A diagnosztikai fázisfolyamán összesen 6 db komplex vízvizsgálat elvégzésére került sor az üzemelő vízmű kutak vizéből.  Általában kifogásolt a vizek ammónium-ion tartalma. A nehézfém ionok közül számottevő a bárium, a cink mennyisége. Szerves mikroszennyezők közül néhány komponens számszerűsíthető, bár kis mennyiségben van jelen. Vas tartalom szempontjából – ami nem minősíthető felszíni eredetűnek - az I., II., IV. sz. vízmű  kutak vize kifogásolható.

További EU direktívák szerinti vízvizsgálatok és egyéb kiegészítő (peszticid, TPH) vizsgálatok történtek még a diagnosztikai fázisfolyamán.


Védőterület meghatározása

Az előzőekben ismertetett adatok, helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában kerülhetett sor a védőterület meghatározására.A számítások alapján megállapítható, hogy a felszínről kiinduló vízrészecskék a szennyeződésekkel együtt hosszú évtizedes áramlás során eljuthatnak a vízműkutakba. Ez azt jelenti, hogy a vízműkutak körül ki kell jelölni azokat a védőterületeket, melyeket fokozott biztonságban kell tartanunk, azért, hogy az ivóvíz jelenleg megfelelőnek mondható minősége a jövőben is megmaradjon.


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.