magyar english

·

 

2015

Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv felülvizsgálata KEOP-7.9.0/12-2013-0007

  Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának teljesítése”

    "Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán (KEOP-7.11.0/14-2015-0001)”

    Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása”

   Tisza-völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Program keretében stratégiai koncepció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készítése (KEOP-7.9.0/12-2013-0010)”

  Tolcsva-patak alsó szakasz rekonstrukciójához szükséges tervezői feladatok

Az árvízvédelmi rendszer elemeinek komplex fejlesztéséhez szükséges tervek, tanulmányok készítése, vizsgálatok elvégzése a Tisza, Batár és a Túr mentén

    A „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrogközben és benne a Cigándi árvízszint csökkentő tározó területén” tárgyú projekt (KEOP-2.1.3/11-2013-0001) kiviteli terveinek elkészítése

 Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program előkészítése a Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény közötti szakaszára”, HUSKROUA/1001/221. számú ENPI projekt komplex magyar oldali munkáinak elvégzése”

 

 

2014 

   A mértékadó árvízszintek (MÁSZ) hidrológiai adatelőkészítése és feldolgozása” projektben szakértői közreműködés 

A Berettyó, valamint a Hortobágy-Berettyó folyók nagyvízi mederkezelési tervének elkészítése     

 Nagyvízi mederkezelési terv készítése a Sajó-Tarna vízrendszerére     

Az ADUVIZIG kezelésében lévő dunai folyamszakaszokra vonatkozó nagyvízi mederkezelési tervek elkészítése

Az árvízvédelmi rendszer elemeinek (árvízvédelmi töltés, műtárgy, vízmérce) komplex fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése a Tisza bal parti töltés 143+258 és 159+382 tkm közötti szakaszára vonatkozóan  

  Beregi Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0./2F/09-2010-0032) tervezői  feladatok ellátása  

Első Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt tervezői és generáltervezői feladatok ellátása

  „Szakértői közreműködés a Kelet-Mongólia vízgyűjtő-gazdálkodási terve kidolgozásának előkészítése című projektben

  Beregi komplex árapasztási és ártér revitalizációs fejlesztés” elnevezésű projekt árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása, és a kiviteli terveinek elkészítése

Árvízi veszély-és kockázati térképezés és tervezés alapozó vizsgálatai, országos irányelv készítése, a szükséges adatok előállítása és adattári elhelyezése  

A Tisza folyó Visk-Vilok közötti szakaszára vonatkozóan műszaki vázlatterv készítése 1D és 2D hidraulikai modellezéssel

Fehérgyarmat-Penyige-Mánd-Kömörő településeket ellátó vízellátó rendszer víztorony nélküli biztonságos üzemeltetési feltételeinek megteremtését szolgáló, 2010/16198 ebr42 számú vis maior pályázat megvalósításához szükséges műtárgyak, vezetékek és gépészeti berendezések műszaki tervdokumentációjának elkészítése, engedélyeztetési eljárás lefolytatása”

Vízkészletgazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében – Stratégiai koncepció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készítése (KEOP-7.9.0/12-2013-0011)

   

2013

  Palád-Csécsei öblözet rekonstrukciójára vonatkozóan vízjogi engedélyes és rekonstrukciós tervek elkészítése    

Mezővári-Csetfalva árvízvédelmi tározó vízbeeresztő műtárgyának engedélyezési terve (az engedélyes tervhez 1D és 2D hidraulikai modellezés elvégzése)      

  Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0003 azonosítószámú projekt keretében (Vízjogi engedélyes tervek és tendertervek készítése, vízjogi létesítési engedély megszerzése)      

Olcsvaapáti Község Vízminőség-javító Projektje” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0048 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása      

 Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrogközben és benne a Cigándi árvízszint-csökkentő tározó területén KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0004 azonosítószámú projekt keretében (Vízjogi engedélyes tervek és tendertervek készítése, vízjogi létesítési engedély megszerzése)       

Kadia Ó-Dunai tározó földmunka, valamint 2 db vízszintszabályozó műtárgy (a 18/1996 KHMV rendelet alapján vízjogi engedélyezési tervdokumentációnak is megfelelő) kiviteli tervének elkészítése 

Térségi táj- és vízgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kialakítás a Törökéri-főcsatorna öblözetében” KEOP 7.2.1.3/10-11-2011-0001 (tájgazdálkodási tanulmány készítése; előzetes környezeti hatástanulmány készítése, a szükséges engedélyek megszerzése; vízjogi létesítési engedélyezéshez szükséges tervek elkészítése, a vízjogi létesítési engedély megszerzése, a tendertervek elkészítése; egyéb dokumentációk elkészítése)   

Tisza-Szamos-Túrközi árapasztó tározó-rendszer tervezésének előkészítése

„Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó táj-, tér- és gazdálkodási környezetének együttes fejlesztése a tájgazdálkodást meghatározó vízi infrastruktúra kiépítésére alapozva” KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0009 azonosítószámú projekt keretében (Vízjogi engedélyes tervek és tendertervek készítése, vízjogi létesítési engedély megszerzése és megvalósíthatósági tanulmány illetve költség-haszon elemzés készítése)      

Nagyvízi mederkezelési mintaterv kidolgozása a 2.10. Takta-Sajó-Hernádközi, 2.33 Miskolc-Sajószögedi ártéri öblözetek területére vonatkozóan a Miskolc-Szerencs vasútvonal – Tisza torkolati szakasza közötti területre     

 

2012

  A 2.55 Palád-csécsei és a 2.57 Szamosközi ártéri öblözetek lokalizációs tervének korszerűsítése     

  Komádi és Magyarhomorog Ivóvízminőség-javító beruházása” című KEOP-7.1.0/11-2011-0055 azonosítószámú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása              

 Szamos bp. 40+795 - 46+650 tkmsz és a Szamos jp. 19+340 - 40+930 tkmsz között épülő töltéskorona burkolathoz kapcsolódóan a kiviteli tervek és a megvalósulási tervek elkészítése             

 Az árvízvédelmi információs rendszer fejlesztése a Felső-Tisza vízgyűjtőjén” című, SH/2/1 jelű, Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatással rendelkező pályázatához kapcsolódóan külső projekt menedzsment tevékenység végzése     

 Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0003 azonosítószámú projekt keretében (Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése)       

Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrogközben és benne a Cigándi árvízszint-csökkentő tározó területén KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0004 azonosítószámú projekt keretében (Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése)

  Mérk nagyközség önkormányzati körtöltés komplex fejlesztése (KEOP-2.1.2/2f/09-2010-0003)” tárgyú projekt kiviteli terveinek elkészítése                

 

2011

 
Beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése Vásárosnamény és Lónya között – kiviteli tervek készítése      
Tovább...            

A Jánd-Gulácsi (Beregi) árapasztó tározó megvalósításához kapcsolódóan az érintett településeken az önkormányzati belterületi bel-és csapadékvíz elvezetési és kezelési célú infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások 9 településre 

„A Felsőzsolcán és környékén tervezett, árvízkárok megelőzését szolgáló beruházások” keretében: Ónod település körtöltés, Felsőzsolcai vasúti ártéri hídnyílások szelvényeinek kotrása kivitelezési munkái - Műszaki ellenőrzés    

A Baja-Bezdán (Ferenc) csatorna rekonstrukciós tervezése 10+600-44+800 cskm között      

  Tovább...      

Lokalizációs vizsgálatok: 2.49 Jánoshidai öblözet, 2.50 Szolnoki ártéri öblözet, 2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi ártéri öblözet - Műszaki ellenőrzés        

 

 2010

 
Újmohács-Dél távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálatainak elvégzése         Tovább...      

Észak-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program, I. ütem, 2. szakasz -  Hajdú-Bihar megye 10 településén (Bihartorda, Bihardancsháza, Nagyrábé, Csökmő, Darvas, Ebes, Esztár, Hajdúnánás, Nyíradony, Pocsaj) az ivóvízhálózat-rekonstrukciójának tervezése (vízjogi létesítési és kiviteli tervek készítése)      

Észak-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program, I. ütem 3. szakasz - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4 településén (Máriapócs, Pócspetri, Kállósemjén, Tunyogmatolcs) az ivóvízhálózat-rekonstrukciójának tervezése (vízjogi létesítési és kiviteli tervek készítése)         Tovább...      

Észak-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program, I. ütem, 3. szakasz - Hajdú-Bihar megye 6 településén (Bihartorda, Nagyrábé, Ebes, Esztár, Hajdúnánás, Pocsaj) az ivóvízhálózat-rekonstrukciójának tervezése (vízjogi létesítési és kiviteli tervek készítése)    

Vízbázisvédelmi feladatok a magyar-ukrán határtérségben - szivárgáshidraulikai modellezés, védőterület meghatározása          Tovább...      

A beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése projekt keretében kiviteli tervek készítése                 

Román-ukrán határvízi együttműködéshez kapcsolódva a Felső-Tisza Rahó-Técső szakaszára ortofotók és digitális terepmodell készítése            

 

 2009

 
Nyíregyháza II. sz. Vízmű (Gávavencsellő, Rózsástanya-Nyírtelek) üzemelő sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének diagnosztikai munkái         Tovább...      

Vásárosnamény-Zsurk szakasz fejlesztését megalapozó előtanulmány      

Ivóvízhálózati rekonstrukció - kiviteli terv készítése      

Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja II. üteme – II/2. előkészítési szakasza – Elvi engedélyes tervezés, Kohéziós Alap nagyprojekt előkészítése      

Tisza-Batár-Palád-Túrköz határtérség természeti erőforrásának megőrzése      

Komplex Tisza-tó projekthez kapcsolódó TIKEVIR vezérlő-szabályzó rendszer tervezése          

A beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés komplex projekt-előkészítő munkái (tervezés, modellezés, hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmány, terület-előkészítés, egyéb)     Tovább...                  

A Tisza magyar-ukrán határszakaszának környezeti hatástanulmány és folyógazdálkodási tanulmányterve          

A beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése Vásárosnamény és Lónya között: komplex projekt-előkészítés, tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat        

 

 2008

 
A Tisza magyar-ukrán határszakaszának környezeti hatástanulmánya és folyógazdálkodási tanulmányterve     

Beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése Vásárosnamény és Lónya között – engedélyes- és tendertervek                 

Érpatak (VIII. sz) főfolyás természetközeli vízrendezése        

A Dnyeszter vízgyűjtő komplex árvízvédelmi fejlesztési programja keretében az árvíz-előrejelző monitoring terv kidolgozása     Tovább...      

Ivóvízhálózatok rekonstrukciójának tervezése 28 településre kiterjedően: kiviteli tervek      

Döntéselőkészítő tanulmány készítése optimális üzemeltetői struktúra kialakítására, a Dél-alföldi Régióra      

Közreműködés az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Optimális üzemeltetői struktúra tanulmány készítésében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére      

A Bronyka-völgyben megvalósítandó szivattyús energiatározó konzultációs tanulmánya. építőmérnöki létesítmények, technológiai berendezések    

Életet a Túrnak! Az Öreg-Túr rehabilitációja projekt keretében: megvalósíthatósági tanulmány, engedélyes tervek     Tovább...     

A Tisza balparti árvízvédelmi rendszerének fejlesztése Zsurk és Vásárosnamény között 


Vízgyűjtőgazdálkodási tervek készítése az EU Víz Keretirányelv szerinti tartalommal (Tisza-völgyi tervezés koordinációja 8 db alegységi terv készítésére)     Tovább...      

A természeti értékek megőrzésének és az árvízi biztonság növelésének komplex programja a Túr árterén (monitoringterv, engedélyes tervek, környezeti hatásvizsgálat)      

A Nyíri (46. sz.) belvízrendszer rehabilitációja projekt keretében: megvalósíthatósági tanulmány, engedélyes tervek         

 

 2007

 
Celldömölk ,   Leneskert és Szob-Hidegrét sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének diagnosztikai munkái      

Moduláris hidrológiai előrejelző rendszer kidolgozása     

Hajózás a Felső-Tiszán, természetvédelem és vidékfejlesztés a magyar-szlovák-ukrán határvizeken      

Az Észak-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében optimális üzemeltetői struktúra tanulmány     

   

   2006

 
Miske,    Nagykálló és     Nádudvar sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének diagnosztikai munkái

A beregi öblözet egységes lokalizációs tervének ukrán oldali adaptációja      

Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Program I ütem. Ivóvízhálózat rekonstrukciójának tervezése 41 településre kiterjedően: engedélyes tervek, tendertervek készítése      

Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi, ártér-revitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a Bereg és a Borsa vízgyűjtőjére – koncepciótanulmány      

A Túr vízrendszer komplex vízkárelhárítási-természetvédelmi fejlesztési koncepciótanulmány előkészítése és azzal összhangban ökológiai állapotfelmérés végzés, vízminőségvizsgálata        

 

 2005

 
 Nyírbátor, RábapatonaSükösd-Észak és Vásárosnamény sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének diagnosztikai munkái  

 Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Program II ütemének II/1. előkészítési szakaszában a régió összes településére helyzetfeltáró tanulmány készítése