magyar english


A Baja-Bezdán (Ferenc) csatorna rekonstrukciós tervezése - 2011Fejlesztési programot készítettünk a magyar-szerb határ térségében lévő közös Baja-Bezdáni vízrendszer rehabilitációjára, továbbfejlesztésére. A vízrendszerben található az ország egyik legnagyobb vízépítési műtárgya a Deák Ferenc zsilip, melynek komplex állapotértékelése és rekonstrukciós terve is elkészült a munka keretében.A Ferenc-tápcsatorna Magyarország déli részét és Szerbia északi részét összekötő, gazdag történelmi múlttal rendelkező, nemzetközi jelentőségű vízgazdálkodási, műszaki létesítmény. Magyar oldalon, Bajánál ágazik ki a Sugovicából (Kamarás Dunából) és 44,8km-rel délebbre, Szerbiában, Bezdánnál, a Sebesfoki zsilipnél (0+070cskm) torkollik be a Duna-Tisza csatornába (más néven Ferenc csatornába).

Magyar területen a hossza 32,2km, Szerbiához 10,6km tartozik, 2km (10+600 – 12+600 cskm) hosszban határt képez. A csatorna részben egykori holt Duna-ágak nyomvonalában, részben mesterséges, ásott medrekben kialakítva halad. Dunai kitorkollásánál helyezkedik el Magyarország egyik legjelentősebb vízi építménye a Deák Ferenc zsilip. Baja, Szeremle, Bátmonostor, Nagybaracska, Csátalja, Dávod, Hercegszántó települések közigazgatási területein halad át, Baja, Nagybaracska, Dávod esetében belterületeket érintve.A tervezési feladat a Baja-Bezdán (Ferenc) csatorna 10+600 - 44+800 cskm közötti szakasza (34,2 km) rekonstrukciós munkái engedélyezési, kiviteli-ajánlatkérési dokumentációjának elkészítése volt. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vettük az Európai Unió Víz Keretirányelvének (VKI) azon alapelveit, miszerint a vizeket jó állapotba kell hozni, a jó állapotú vizeket jó állapotban kell tartani. A tervezés során kizárólag a lefolyást gátló, ökológiailag káros iszap és biomassza mezők eltávolítása volt a cél, a jogszerű medergeometria felújításával.A tervezés alapjául a mérőállomások illetve, GPS készülékek használatával, EOV koordináta rendszerben készült 3 dimenziós felmérés adatai alapján készült terepmodell szolgált.A tervezett beavatkozásokat az adott csatornaszakasz (8 szakasz) jellemzői szerint határozták meg:Egyéb, a projekthez kapcsolódó anyagok


A Baja-Bezdáni csatorna rekonstrukciós tervezési munkáinak ismertetése. Letöltés » adobe pdf (5,9 MB)
A projekttel kapcsolatos publikációk:

Csóka Zoltán: A Baja-Bezdáni csatorna rekonstrukciós tervezése (MHT, XXIX. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS, Eger, 2011. július 6-8.)