magyar english


Vásárosnamény Térségi Vízmű vízbázisának diagnosztikai munkái - 2005

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezési programja keretében a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Vásárosnamény Térségi vízmű vízbázisának diagnosztikai munkáit 2001. október és 2005. június hó között.


Vásárosnaményban és további 5 településen az ivóviz közműves ellátását a vásárosnaményi vízmű kútjai a vízvezetékrendszeren át biztosítják. Az ivóvíz a felszín alatti rétegekből származik. A felszínről származó szennyező anyagok ezért előbb-utóbb elérhetik a felszin alatti ivóvízkészletet és elszennyezhetik azt. Tehát a felszín alatti ivóvíz készleteket fokozott védelemben kell részesíteni.A vízkészlet megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízkészletet veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folytak. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

A területen található már regisztrált, és a helyszíni bejárásunk során számbavett potenciális szennyező források közül legjelentősebb veszélyforrás Vásárosnamény szemétlerakója, valamint a különböző ipari és mezőgazdasági létesítmények (üzemanyagtöltő állomás, állattartó telepek, stb.) A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakembereivel egyeztetve
a potenciális szennyezőforrások közelében 3 feltáró kútcsoportot fúrtunk, melyekből fúrás közben talaj- és vízmintát vettünk, amit részletesen laboratóriumban vizsgálunk.

Felszíni geofizikai vizsgálatok

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk a talaj felszín közeli rétegződéséről a vízműkutak környezetében.Kismélységű kutak vízvizsgálatai

A talajvíz vízminőségi állapotának felmérése céljából feltérképeztük a területen található lakossági ásott kutakat. A kutakból vízmintát vettünk, majd laboratóriumban megvizsgáltuk. Ebből egyértelműen kiderült, hogy a talajvíz mennyire szennyezett. Ez azért fontos, mert a szennyeződések a talajvíz közvetítésével jutnak el a mélyebben tározódó vizekbe.


Vízminőségi vizsgálatok

A vízminőségi vizsgálatok során összesen 5 db vízműkút EU norma szerinti vízvizsgálatára került sor.  A termelő kutakban általában kifogásolható volt a vizek ammónium tartalma, ami felszíni eredetű is lehet. Elmondható, hogy a vízműkutak vizének minősége jelenleg megfelelő, és fontos, hogy ezt a minőséget sokáig megőrizzük.


Védőterület meghatározása

Az előzőekben ismertetett adatok, helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában kerülhetett sor a védőterület meghatározására.

A számítások alapján megállapítható, hogy a felszínről kiinduló vízrészecskék a szennyeződésekkel együtt hosszú évtizedes áramlás során eljuthatnak a vízműkutakba. Ez azt jelenti, hogy a vízműkutak körül ki kell jelölni azokat a védőterületeket, melyeket fokozott biztonságban kell tartanunk, azért, hogy az ivóvíz jelenleg megfelelőnek mondható minősége a jövőben is megmaradjon.

A védőterülettel érintett ingatlanok Vásárosnamény kül- és belterületeihez tartoznak, ez összesen 384 ingatlan.

 


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.