magyar english


Miske községi vízmű üzemelő sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének diagnosztikai munkái - 2006

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezési programja keretében a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Miske Községi vízmű vízbázisának diagnosztikai munkáit 2002. és 2006. között.


Miske község Bács-Kiskun megye K-i részén helyezkedik el. A Kalocsai Vízmű tartalék vízbázisát képező Miske községi Vízmű vízbázisa a település D-i peremén található. A vízmű által kitermelt víz úgynevezett rétegvíz, ami azt jelenti, hogy a felszínre érkező csapadék a mélyebb talajrétegekbe szivárog, a víztartó rétegekben tárolódik, majd a vízműkutakon és vízvezetékrendszeren át eljut a fogyasztóhoz.A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folytak. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.


 A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

Az ismert potenciális szennyező források feltárására két darab szennyező forrás feltárást végeztünk, egy kútpár (SZFI/1,2) és egy szóló kút (SZFII) kialakításával. A vízmű kerítésen belül telepített SZFI jelű kútpárral a csatornázatlan település hatását, az SZFII jelű kúttal pedig a Paprikaüzem potenciális szennyezését szándékoztuk feltárni.

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakembereivel egyeztetve a potenciális szennyezőforrások közelében feltáró kutakból már fúrás közben is talaj- és vízmintát vettünk, amit ezután laboratóriumban vizsgáltunk.


  


Észlelőhálózat kiépítése

Az utánpótlódási irányok pontosítására vízszintfigyelő kutak létesítésére került sor, de részben ezt a célt szolgálták a szennyező forrás feltáró fúrások is. A terület hidrogeológiai jellemzéséhez egy vízszintfigyelő kútpárt  (F1,2) telepítettünk.Sekélyfúrások talajmechanikai vizsgálata

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében 4 db talajmechanikai fúrás létesítésére került sor. Ezek lemélyítésére az üzemelő vízmű kút közvetlen környezetében, a vízmű telep négy sarkában került sor. Mérésre és rögzítésre kerültek a furatokban mért talajvízszintek, magassági koordináták. A vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a 0-4,8 m közötti  felszín közeli képződményeket  homokos agyag, agyagos-, iszapos- és homoklisztes homok, valamint iszapos homokliszt alkotja. Ez alatt az igen vékony féligáteresztő fedő alatt azonban a vízmű kút földtani rétegsora alapján megállapítható, hogy gyakorlatilag vízzáró réteg nincs.Kismélységű kutak vízvizsgálatai

A talajvíz vízminőségi állapotának felmérése céljából feltérképeztük a területen található lakossági ásott- és fúrt kutakat. A kutakból vízmintákat vettünk, majd laboratóriumban megvizsgáltuk. Megállapítható hogy a vizsgált kutak egy részénél magas a vizsgált vízminta nitrát- és  ammónium-ion tartalma, több esetben kifogásolt a keménység is, ami a fajlagos vezetőképesség magas értékével párosul (ez  felszíni eredetű szennyezettségre utal). Egy kút esetében (Kossuth u. 27.)  kiugró értékkel van jelen a nitrit ion, ugyanennél a kútnál kifogásolt a szulfát ion tartalom és  az összes keménység is. Összességében megállapítható, hogy ezen vizsgált kismélységű kutak vizének vízminősége általában jelzi a felszíni eredetű szennyeződések lejutását a felszín közeli rétegekbe.Vízminőségi vizsgálatok

EU direktívák szerinti vízvizsgálatot az üzemelő vízmű kúton végeztettünk. A vizsgált kút vize kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos jellegű. Kifogásolt a kút vizének ammónium ion tartalma. Az ammónium ion tartalmon kívül  más felszíni eredetű szennyezésre utaló komponens nincs a kút vizében. A sérülékenységét jelző trícium, mint környezeti izotóp koncentrációja meghaladja az 1 TU mennyiséget. Mindez a vízbázis egyértelmű sérülékenységét jelzi, felszíni eredetű szennyező anyagok potenciális lejutása valószínűsíthető.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az EU ivóvíz minőségi követelményeknek való megfelelés szempontjából a vízmű kút nyersvize ammónium tartalom szempontjából szorul javításra.Védőterület meghatározása

Az előzőekben ismertetett adatok, helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában kerülhetett sor a védőterület meghatározására.

A számítások alapján megállapítható, hogy a felszínről kiinduló vízrészecskék a szennyeződésekkel együtt hosszú évtizedes áramlás során eljuthatnak a vízműkútba. Ez azt jelenti, hogy a vízműkút körül ki kell jelölni azokat a védőterületeket, melyeket fokozott biztonságban kell tartanunk, azért, hogy az ivóvíz jelenleg megfelelőnek mondható minősége a jövőben is megmaradjon.


 


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.