magyar english


Nagykálló Városi Vízmű vízbázisának diagnosztikai munkái - 2006

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezési programja keretében a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Nagykálló Városi vízmű vízbázisának diagnosztikai munkáit 2002. és 2006. között.
Nagykálló Város Nyíregyházától 14 km-re Dél-keletre fekszik, a 4911-es számú úton, illetve vasúton könnyen megközelíthető. A Városi Vízmű vízbázisát képező vízmű kutak a település délkeleti peremén találhatók. A vízmű által kitermelt víz úgynevezett rétegvíz, ami azt jelenti, hogy a felszínre érkező csapadék a mélyebb talajrétegekbe szivárog, a víztartó rétegekben tárolódik, majd a vízműkutakon és vízvezetékrendszeren át eljut a fogyasztóhoz.A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folytak. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

A diagnosztikai munkák során a szennyező források fúrásos feltárása munkarészen belül összesen öt szennyező forrás feltáró kútcsoportot létesítettünk. Az első kútcsoport a volt TSZ telep (KITE) területén, az SZFII jelű kutak a gázcsere telep mellett, a Temető udvarán, az SZFIII jelű kutak a Temető déli oldalán, az SZFIV jelű kútcsoport a belvízvédelmi központ udvarának kerítésén belül, az SZFV jelű kutak pedig a III. sz. vízműkút védőterületén létesültek.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakembereivel egyeztetve a potenciális szennyezőforrások közelében feltáró kutakból már fúrás közben is talaj- és vízmintát vettünk, amit ezután laboratóriumban vizsgáltunk.Észlelőhálózat kiépítése

A terület hidrogeológiai jellemzéséhez mindenképp egymás mellett lemélyített, különböző mélységekbe szűrőzött kútcsoportok észlelésére van szükség. A kútcsoportok egyes tagjaiban beálló vízszintek alapján a talajvíz felszín alatti helyzete és áramlásának iránya meghatározható. A munkálatok során összesen két vízszintfigyelő-kútcsoportot létesítettünk, egy kúthármast a BIGE-Holding telephelyén, egy kútnégyest pedig a Vízműtelepen.


  


Felszíni geofizika

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről a vízműkutak környezetében. A kapott eredmények alapján megállapítást nyert, hogy a vízadó rétegek védelme szempontjából fontos egységes vízzáró réteg jelenlétére a vizsgált területen nem lehet számítani.Kismélységű kutak vízvizsgálatai

A talajvíz vízminőségi állapotának felmérése céljából feltérképeztük a területen található lakossági ásott- és fúrt kutakat. A kutakból vízmintát vettünk, majd laboratóriumban megvizsgáltuk. Általánosságban megállapítható, hogy a vizsgált kutak vize magas a nitrát tartalma és a fajlagos vezetőképessége (ami felszíni eredetű szennyezettségre utal).Vízminőségi vizsgálatok

A diagnosztikai fázisfolyamán összesen 4 db komplex vízvizsgálat elvégzésére került sor az üzemelő vízmű kutak vizéből.  A termelő kutakban általában kifogásolt a vizek ammónium tartalma, ami felszíni eredetű is lehet. Megállapítható továbbá, hogy a vizsgált vízminták magas mangán tartalmúak, valamint az arzén értéke túllépi a megengedhető értéket.Védőterület meghatározása

Az előzőekben ismertetett adatok, helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában kerülhetett sor a védőterület meghatározására.

A számítások alapján megállapítható, hogy a felszínről kiinduló vízrészecskék a szennyeződésekkel együtt hosszú évtizedes áramlás során eljuthatnak a vízműkutakba. Ez azt jelenti, hogy a vízműkutak körül ki kell jelölni azokat a védőterületeket, melyeket fokozott biztonságban kell tartanunk, azért, hogy az ivóvíz jelenleg megfelelőnek mondható minősége a jövőben is megmaradjon.

 A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.

Mellékelt fájlok: