magyar english


A Dunafalva-Leneskert sérülékeny földtani környezetű távlati ivóvízbázison végzett diagnosztikai munkák - 2007

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Dunafalva-Leneskert távlati vízbázis diagnosztikai munkáit.
A vízbázis a Mohács-szigeten, Dunafalvától ÉK-re, mintegy 1000 m távolságra, a Duna bal partján található, és a Duna-Dráva Nemzeti Park területére esik.A biztonságba helyezési munkák 2002-ben kezdődtek el a területre vonatkozó adatok összegyűjtésével, rendszerezésével, a földtani, hidrogeológiai feltárásokkal, az előzetesen becsült védőterület további pontosításával és a szennyező források számbavételével a prognosztizált védőterületen.


A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folytak. A vízbázis biztonságba helyezését előirányozó munkálatok során részletesen felülvizsgáltuk a vízbázis sérülékenységét, elvégeztük a terület földtani és hidrogeológiai feltárását, sor került geofizikai mérések végzésére is. A Duna bal partján tervbe vett elméleti kútsorok mentén, ún. kísérleti telepeken mérésekkel, észlelésekkel egybekötött tartós szivattyúzási munkák folytak a rendelkezésre álló partiszűrésű vízkészletek mennyiségének számítására, a várható vízminőségi paraméterek becslésére. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján eleget lehet tenni a vízbázisvédelmi feladatok ellátására vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

Az elvégzett kivitelezési munkák eredményeképpen megépítettünk 5 db vízszint figyelő kútpárt és 4 db szóló kutat, két próbatermelő kútból és összesen 14 db piezométerből (ideiglenes vízszint észlelő kútból) álló kísérleti parti szűrésű telepet. Az ismert szennyező forrásokhoz 4 db szennyező forrás feltáró kútcsoportot - összesen 8 db szennyező forrás feltáró kutat telepítettünk: a csatornázatlan üdülőövezet (SZF-I) hatásának felmérésére, a vízbázis területén a mezőgazdasági tevékenység (SZF-II) ill. a lakott terület (Dunafalva község) (SZF-III) okozta szennyeződések vizsgálatára, valamint a központi gépműhely és kocsimosó (SZF-IV) által okozott szennyeződések megállapítására.Felszíni geofizika

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről, melyet a későbbi számítások során felhasználtunk.Vízminőségi vizsgálatok

A leneskerti távlati ivóvízbázis parti szűrésű próba termelő kútjának vízvizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy a kifogásolt vízminőségi komponensek közül a rétegeredetű vas- és mangán tartalom mellett ammóniával is kell számolni, mely megfelelő vízkezelési technológia alkalmazásával problémát nem okozhat. A vízbázis a szükséges megelőző intézkedések betartása mellett alkalmas a meghatározott mennyiségű és jó minőségű ivóvíz biztosítására.Védőterület meghatározása

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően sor került a hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetek méretezésére,  belső- és külső védőidomot ill. védőövezetet a távlati ivóvízbázisokon nem kell kijelölni. A Leneskert távlati ivóvízbázis esetén mind a hidrogeológiai „B” (50 éves elérési idejű) mind pedig a hidrogeológiai „A” védőidomnak (5 éves elérési idejű) van felszíni metszete.


 


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.