magyar english


Nádudvar Városi Vízmű vízbázisának diagnosztikai munkái - 2006

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezési programja keretében a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Nádudvar Városi vízmű vízbázisának diagnosztikai munkáit 2002. és 2006. között.
Nádudvar város a Dél-Hajdúság és a Hortobágy határán helyezkedik el. A Nádudvar Városi Vízmű vízbázisát képező vízmű kutak a település keleti peremén találhatók. A vízmű által kitermelt víz úgynevezett rétegvíz, ami azt jelenti, hogy a felszínre érkező csapadék a mélyebb talajrétegekbe szivárog, a víztartó rétegekben tárolódik, majd a vízműkutakon és vízvezetékrendszeren át eljut a fogyasztóhoz.A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folytak. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

A szennyező források fúrásos feltárása munkarészen belül összesen öt szennyező forrás feltáró kútcsoportot létesítettünk. Az első kútcsoport a NAGISZ Rt. Gépjavító telepén, az SZFII jelű kutak a NAGISZ sertésfelvásárló telepe mellett a II. sz. vízmű kút kerítésénél, az SZFIII jelű kutak a KITE Bem utcai központi telepén a parkoló környékén, az SZFIV jelű kútcsoport Nádudvar Alkotmány utcai iskola udvarának kerítésén belül, az SZFV jelű kutak pedig a volt mezőgazdasági repülőtér egykori területén került kivitelezésre.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereivel egyeztetve a potenciális szennyezőforrások közelében feltáró kutakból már fúrás közben is talaj- és vízmintát vettünk, amit ezután laboratóriumban vizsgáltunk.Felszíni geofizika

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről a vízműkutak környezetében. A kapott eredmények alapján megállapítást nyert, hogy a vízadó rétegek védelme szempontjából fontos egységes vízzáró réteg jelenlétére a vizsgált területen nem lehet számítani.Kismélységű kutak vízvizsgálatai

A talajvíz vízminőségi állapotának felmérése céljából feltérképeztük a területen található lakossági ásott- és fúrt kutakat. A kutakból vízmintát vettünk, majd laboratóriumban megvizsgáltuk. Általánosságban megállapítható, hogy a minták ammónium- és vastartalma okoz gondot.Vízminőségi vizsgálatok

A diagnosztikai fázisfolyamán összesen 6 db komplex vízvizsgálat elvégzésére került sor az üzemelő vízmű kutak vizéből.  A termelő kutakban általában kifogásolt a vizek ammónium tartalma, amit felszíni eredetű is lehet. Megállapítható továbbá, hogy a vizsgált vízminták magas vas- és mangán tartalmúak, valamint az arzén értéke túllépi a megengedhető értéket.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az EU ivóvíz minőségi követelményeknek való megfelelés szempontjából a vízmű kutak nyersvize ammónium és arzén tartalom szempontjából szorul javításra.Védőterület meghatározása

Az előzőekben ismertetett adatok, helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában kerülhetett sor a védőterület meghatározására.

A számítások alapján megállapítható, hogy a felszínről kiinduló vízrészecskék a szennyeződésekkel együtt hosszú évtizedes áramlás során eljuthatnak a vízműkutakba. Ez azt jelenti, hogy a vízműkutak körül ki kell jelölni azokat a védőterületeket, melyeket fokozott biztonságban kell tartanunk, azért, hogy az ivóvíz jelenleg megfelelőnek mondható minősége a jövőben is megmaradjon.


 


 


 


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.