magyar english


Újmohács-Dél távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálatainak elvégzése - 2010

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Operatív program keretében támogatásban részesülő sérülékeny környezetben lévő Újmohács-Dél távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2009 március és 2010 október közötti időszakban került végrehajtásra. A diagnosztikai vizsgálat eredményeként meghatározásra kerültek a vízbázis hidrogeológiai "A" és "B" védőzónáinak  határai, valamint a jogszabályokon és műszaki megfontolásokon, számításokon alapuló szükségszerű területhasználati változtatások.


 


Hazánkban az ivóvíz szükségletek 90%-át felszín alatti vízből biztosítják. A vízbázisok jelentős része sérülékeny a felszíni eredetű szennyeződésekkel szemben, ami annyit jelent, hogy a vízadó réteg felett nem helyezkedik el olyan geológiai képződmény, mely megakadályozná a szennyező anyagok leszivárgását a víztermelő kutak szűrőjéhez. Az ilyen vízbázisokat sérülékeny földtani környezetben lévő vízbázisoknak nevezzük.


Az ország távlati vízigényeinek kielégíthetősége érdekében a vízgazdálkodásért felelős miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - a sérülékeny környezetben található, még igénybe nem vett, potenciálisan jó vízadó területeket távlati vízbázisokká nyilvánította, melyek vízkészletét felhasználható állapotban meg kell őrizni.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív program keretében támogatásban részesülő sérülékeny földtani környezetben lévő Újmohács-Dél távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2009. március - 2010. október közötti időszakban került végrehajtásra.


A nem üzemelő, úgynevezett tartalék jellegű távlati ivóvízbázis Mohács várossal szemben a Duna bal partján lett kijelölve:


Az Újmohács-Dél távlati vízbázis és környezete


A vízbázis nem üzemelő, tartalék jellegű távlati ivóvízbázis. A biztonságba helyezési munkák a vízbázisra vonatkozó adatok összegyűjtésével, rendszerezésével, a terület földtani, hidrogeológiai feltárásával, az előzetesen becsült védőterület további pontosításával és a prognosztizált védőterületen található szennyező források számbavételével kezdődtek.


 A távlati vízbázison fellelhető potenciális szennyezőforrások


Az elvégzett különböző vizsgálatok (geofizikai mérések, mederszelvényezés, talaj- és vízkémiai vizsgálatok) megalapozták a vízbázis biztonságba helyezésének tervét. A kutatás során figyelő kutak és szennyezőforrás feltáró kutak kerültek megvalósításra. A tervezett kútsor tengelyében megépült a próbatermelő kút (piezométerekkel), amelynek tartós szivattyúzási munkálatai eredményeként meghatározhatóvá vált a védendő vízkészlet nagysága.


 A ksíérleti telep elrendezésének vázrajza


A távlati vízbázis védelem alá helyezett partiszűrésű vízkészlete 20.000 m3/nap, amely a Duna által lerakott negyedkori, mintegy 40 m vastagságú kavicsos, homokos üledék-összletből termelhető ki. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy vízbázis a szükséges preventív intézkedések betartása mellett alkalmas a meghatározott mennyiségű és jó minőségű ivóvíz biztosítására.
A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően sor került a hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetek méretezésére, belső- és külső védőidomot ill. védőövezetet nem kell kijelölni. Az Újmohács-Dél távlati ivóvízbázis esetén mind a hidrogeológiai „B” mind pedig a hidrogeológiai „A” védőidomnak van felszíni metszete. A hatósági kijelölésre javasolt „A” hidrogeológiai védőövezet ingatlanhatárokhoz igazított számított felszíni metszete 228,97 ha, míg a „B” zónáé pedig 1184,07 ha területet érint.


A hatósági kijelölésre javasolt hidrogeológiai védőterületek 


A vízbázis biztonságban tartásának időszakában a kiépített monitoring rendszer észlelési adatai alapján figyelemmel kell kísérni a vízbázis állapotát. A vízbázis kezelőjének évente ki kell értékelnie a mért adatokat és 5 évenként a vízbázis felülvizsgálatát el kell végeznie, szükség esetén javaslatot kell tennie a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.


 


Egyéb, a projekthez kapcsolódó anyagok
Az MHT XXIX. Országos Vándorgyűlésére az Újmohács-Dél távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata címen készített dolgozat innen letölthető.
Az ADUKÖVIZIG weboldalán található fotók a 2009-ben végzett munkálatokról itt tekinthetők meg.
Az elvégzett munkákról szóló tájékoztató poszter innen letölthető.