magyar english


Nyíregyháza II. sz. Vízmű (Gávavencsellő, Rózsástanya-Nyírtelek) üzemelő sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének diagnosztikai munkái - 2009

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezési programja keretében a  VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Nyíregyháza II. sz. Vízmű (Gávavencsellő, Rózsástanya-Nyírtelek) üzemelő sérülékeny ivóvízbázisának diagnosztikai munkáit 2003. és 2009. között.


Nyírtelek település Nyíregyháza várostól ÉK-re található. A vízmű termelőkútjai Nyírtelek és Gávavencsellő községek külterületén helyezkednek el. A vízműkutak Nyíregyháza egy részének, Nyírtelek, valamint további 11 település 11 816 lakosát látják el ivóvízzel.  A vízmű által kitermelt víz úgynevezett rétegvíz, ami azt jelenti, hogy a felszínre érkező csapadék a mélyebb talajrétegekbe szivárog, a víztartó rétegekben tárolódik, majd a vízműkutakon és vízvezetékrendszeren át eljut a fogyasztóhoz.


Nyíregyháza II. vízmű (Nyírtelek-Gávavencsellő) üzemelő sérülékeny ivóvízbázis áttekintő helyszínrajz


A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folytak. Végezetül elkészült az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.


A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

A kutak vizének minőségét a számos településtől eredő elszórtan elhelyezkedő szennyező forrás veszélyezteti. A védelmi terv elkészítésénél figyelembe vettük a területen található már regisztrált szennyezőforrásokat, a terepbejárás tapasztalatai alapján ezek helyeit pontosítottuk. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakembereivel egyeztetve a potenciális szennyezőforrások közelében feltáró kutakat fúrtunk, melyekből fúrás közben talaj- és vízmintát vettünk, amit ezután laboratóriumban vizsgáltunk meg.


A feltárt potenciális szennyezőforrások


Felszíni geofizika

A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről a vízműkutak környezetében.  A geofizikai mérések alapján kiderült, hogy a vízadó rétegek védelme szempontjából fontos egységes vízzáró réteg jelenlétére a vizsgált területen nem lehet számítani.

Kismélységű kutak vízvizsgálatai

A lakossági ásott kutak feltérképezése, geodéziai bemérése, vízszint mérése a tervnek megfelelően történt. A talajvíz vízminőségi állapotának felmérése céljából feltérképeztük a területen található lakossági ásott kutakat. A kutakból vízmintát vettünk, majd laboratóriumban megvizsgáltuk, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a talajvíz szennyezett-e. Megállapítható hogy a vizsgált kutak vizének magas a nitrát tartalma és a fajlagos vezetőképessége (ami felszíni eredetű szennyezettségre utal). Ez azért fontos, mert a szennyeződések a talajvíz közvetítésével jutnak el a mélyebben tározódó vizekbe.


 Vízminőségi vizsgálatok

A diagnosztikai munkák folyamán összesen 6 db vízműkút és 1 db figyelőkút EU norma szerinti vízvizsgálatára került sor, ezen kívül elvégeztük a szennyezőforrás-feltáró kutak és a vízszint figyelő kutak vízvizsgálatát is. A termelő kutakban általában kifogásolt a vizek ammónium tartalma, de felszíni eredetű szennyezés nincs a kutak vizében az ammónium-ion tartalmat nem számítva. Ez utóbbi felszíni, avagy rétegeredetének tisztázása lényeges kérdés az ivóvíz védelmi munkák folyamán, ezért ennek kiderítésére külön figyelmet fordítottunk. Különböző úgynevezett szedimentológiai- és nitrogén vizsgálatokat, valamint nitrogén izotóp vizsgálatokat elvégezve kiderült, hogy az ammónium a kutak vizében kizárólag geológiai eredetű, nem külső szennyeződésként került a rétegbe.Elmondható, hogy a vízműkutak vizének minősége jelenleg megfelelő, és fontos, hogy ezt a minőséget sokáig megőrizzük.


Védőterület meghatározása

Az előzőekben ismertetett adatok, helyszíni mérések, vizsgálati eredmények birtokában kerülhetett sor a védőterület meghatározására. A számítások alapján megállapítható, hogy a felszínről kiinduló vízrészecskék a szennyeződésekkel együtt hosszú évtizedes (50 év) áramlás során eljuthatnak a vízműkutakba. Ez azt jelenti, hogy a vízműkutak körül ki kell jelölni azt a védőterületet, melyet fokozott biztonságban kell tartanunk, azért, hogy az ivóvíz jelenleg megfelelőnek mondható minősége a jövőben is megmaradjon.A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.