A projekt címe:Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója
A projekt helyszíne:Szeged
Létesítmények száma (db), megnevezése4
Érintett települések száma (db)2
Érintett lakosság (ezer fő)168
Beruházási költség (Ft)bruttó 2 900 000 000
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége4 fő, építőmérnök, okl.építőmérnök

A Gyálai Holt-Tisza közigazgatásilag Szeged és Röszke településeket érinti, hossza 18,660 km, területe hozzávetőlegesen 160 ha. A projekt célja a természetes folyásirány visszaállítása, a holtág teljes 18,66 km szakaszának összekapcsolása, valamint a megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása, a holtág északi szakaszának újra bevonása az ökológiai hálózatba. A holtág felső szakasza, az ún. Feketevíz minősége a Szeged város belterületéről bekerülő vizek és csurgalék termálvizek miatt nem kielégítő. Korábban a városi, illetve az ipari szennyvíz tisztítatlanul folyt be, így pl. húsipari és galvánipari szennyvíz is terhelte a holtágat, mely szennyezések egy része az iszapban akkumulálódott.

A projekt célkitűzéseinek megvalósítása érdekében komplex beavatkozások szükségesek, amelyek együttesen járulnak hozzá a holtág jó állapotának az eléréséhez: holtág kotrása, új tiszai vízkivételi mű építése, műtárgyrekonstrukciók/új műtárgy építése, vízrajzi/vízminőségi monitoring fejlesztés.

A projekt keretében valósulna meg a Feketvíz kotrása a 15+630-18+611 cskm szelvények között. A holtág vízpótlása érdekében egy tiszai vízkivételi mű létesülne 2,0 m3/s-os kapacitással. A vízkormányzás biztosítása érdekében rekonstrukcióra kerülne a holtágon található 5 db műtárgy, tovább vízhozammérő állomás és 2 db vízminőség monitoring állomás is kiépítésre kerülne.

A projekt előkészítési szakaszában elvégzett eddigi munkálatok során több ütemben megtörtént a holtág iszapjának akkreditált minőségi vizsgálata, amely alapján nehézfém szennyezettségre nem, azonban jelentős szénhidrogén szennyezettségre (TPH 630-16000 mg/kg, PAH 1-11 mg/kg) derült fény. Az eredmények alapján a kotrással kitermelt iszap előkezelés nélkül nem rakható le.

A projekt előkészítési szakaszában feltárt szennyeződés eltávolítása érdekében azonban szükségessé vált a kotrásból kitermelt iszap kezelése, azaz a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítés.

Az ehhez kapcsolódó tényfeltárás és műszaki beavatkozás a KEHOP-1.3.0 konstrukció és a jelenlegi Támogatási Szerződés keretei között támogatásból nem elszámolható, a KEHOP-3.3.0 „Szennyezett területek kármentesítése” című felhívás azonban lehetőséget nyúlt a szennyeződés felszámolása céljából elvégzendő kármentesítési munkák támogatására. A szennyeződés felszámolásához, a kármentesítéshez kapcsolódó tényfeltárás és műszaki beavatkozás többletfeladatként jelentkezett.