magyar english

 

A VIZITERV Environ Kft.-t 2005-ben magánszemélyek alapították, azóta tulajdonosi szerkezete, tevékenységi köre nem változott. Elődszervezete a VIZITERV Consult Kft. Nyíregyházi Területi Irodája 2000-ben kezdte meg működését.

Jelenleg központi irodánk Nyíregyházán található, azonban 2014-től Budapesten is rendelkezünk irodával.

 

Az elmúlt évtizedben a hazai és nemzetközi pályázatok készítése során számos nagy beruházás előkészítésében működtünk közre, pályázati dokumentációkat, hatástanulmányokat, megvalósíthatósági tanulmányokat és komplex műszaki terveket készítettünk.

Az árvízvédelmi rendszerekhez kapcsolódó tervezési munkáink közül szeretném kiemelni az új árvízvédelmi töltések tervezése, meglévők rekonstrukciója, árapasztó tározók megvalósításának komplex előkészítése, műszaki terveinek kidolgozása témaköröket. Az általunk megtervezett árapasztó tározók térfogata 10-100 millió m3 között váltakozott. A tervezési munkáink a műszaki tervek elkészítésén túl kiterjedtek a működtetési szabályok és utasítások kidolgozására is.

Több munka keretében foglalkoztunk az árvizek hidrológiai, hidrometeorológiai sajátosságainak elemzésével, kutatásával (árvizek előfordulási gyakorisága, várható árvízszintek és hozamok meghatározása, az emberi tevékenység árvizek tulajdonságait befolyásoló hatása stb.), emellett komplex hosszútávú árvízvédelmi fejlesztési programok kidolgozásában is részt vettünk (árvízi kockázati térképezés és stratégiai terv készítés, árvízlokalizációs tervezés, nagyvízi mederkezelési tervezés)

Közreműködtünk árvízi megfigyelő, riasztó és előrejelző rendszerek fejlesztésében, telepítésében, árvíz-előrejelző módszerek, modellek kidolgozásában. Az árvíz előrejelzés módszertani munkái érintették csapadék-lefolyás, valamint folyóhidraulikai alkalmazás-fejlesztéseket, az árvíz előrejelzés időelőnyének növelését biztosító megoldások fejlesztését.

Az árvízvédelmi létesítmények kivitelezéséhez kapcsolódóan műszaki-ellenőri és minőségellenőrző tevékenységet is folytatunk, melyben közreműködik az akkreditált talajmechanikai laboratóriumunk is.

vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos tevékenységünk a felszíni vízkészletek meghatározására, minőségének javítására irányulnak. Több projektünk foglalkozott a természetes vizes élőhelyek, természetvédelmi területek fejlesztésével és rehabilitációjával. Ennek keretében víztározók, vízgazdálkodási létesítmények, vízelvezető csatornák megtervezésére került sor. Emellett közreműködtünk az Európai Unió Víz Keretirányelvének magyarországi teljesítéséhez kapcsolódó tervezési és felülvizsgálati munkákban is.

környezetvédelmi munkáink elsősorban a felszíni és felszín alatti vízkészletek védelmére irányulnak. Jelentős számban foglalkoztunk a felszín alatti vízkészletek védőterületeinek modellezéssel történő meghatározásával (vízbázisvédelem), a vízvédelmi és monitoring rendszerek megtervezésével és üzemeltetésével. Emellett részt vettünk az Ivóvízminőség-javító Program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei végrehajtásában is.

Több országhatárokon átnyúló és nemzetközi projektben működtünk közre (Ukrajna, Románia, Mongólia), illetve esetenként egyéb nemzetközi szervezetek részére is végeztünk szakértői tevékenységet (Világbank, NATO, ICPDR).

Tevékenységünk ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal minőségbiztosított az alábbi alkalmazási területen: komplex környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási tervek, tanulmányok készítése, projekt menedzselése, mérnök és rendszertanácsadás.