Projektmenedzsment

A  Társaság  elsőrendű  célja  és feladata a vízügyi ágazat fejlesztéseinek magas  szakmai  színvonalon  történő előkészítése, tervezése. A cél elérése érdekében  a  vízügyi ágazat európai uniós (KEHOP), és hazai finanszírozású fejlesztéseinek  tervezési  folyamata  elsősorban  a  Társaság  bevonásával valósul  meg.   Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megvalósítandó, a KEHOP keretén belül megvalósuló projektek végrehajtásának lebonyolítása 2019. január 1. napjától vegyes rendszerben, vagyis külső és belső projektmenedzsment szervezet útján történik, melynek keretében a külső projektmenedzsment szervezet feladatait szintén a VIZITERV  Environ Kft. látja el az alábbi projektek tekintetében.

 

KÜLSŐ KEHOP PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOKKAL ÉRINTETT PROJEKTEK:

 

  1. KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 – A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése (OVF)
  2. KEHOP-1.1.0-15-2016-00006 – Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata (OVF)
  3. KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 – A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése (OVF)
  4. KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 – A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedése okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése (OVF)
  5. KEHOP-1.1.0-15-2017-00011 – A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra (OVF-KDTVIZIG)
  6. KEHOP-1.1.0-15-2017-00012 – Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon (OVF-KDTVIZIG)
  7. KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 – Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója (OVF-KÖVIZIG)
  8. KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 – Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója (OVF-KÖVIZIG)
  9. KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 – Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése (OVF-TIVIZIG)
  10. KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 – Derecskei főcsatorna korszerűsítése (OVF-TIVIZIG)
  11. KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 – Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (OVF-KDTVIZIG)
  12. KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 – Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem (OVF-KÖTIVIZIG)
  13. KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 – Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója (OVF-ÉMVIZIG)
  14. KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 – Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója (OVF-ÉDU-ADU-NYUDU-FETI-ÉM-TI-KÖTI-ATIVIZIG)
  15. KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 – Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja (OVF-ÉDUVIZIG)
  16. KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 – Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem (OVF-ÉDUVIZIG)
  17. KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 – Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban (OVF-DDVIZIG)
  18. KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 – A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja (OVF-KDTVIZIG)
  19. KEHOP-1.3.0–15-2017-00017 – Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. (OVF)
  20. KEHOP-1.3.0-15-2017-00018 – Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszú távon fenntartható kezelésére (OVF-KDTVIZIG)
  21. KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 – Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken (OVF)
  22. KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 – A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és – rekonstrukció (OVF-KDVVIZIG)
  23. KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 – Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója (OVF-ÉDU, ADU, KDV, KÖTI, NYUDUVIZIG)
  24. KEHOP-1.4.0-15-2015-00003 – VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán (OVF-ATIVIZIG)
  25. KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 – Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon (OVF-FETIVIZIG)
  26. KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 – Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén (OVF-KÖTIVIZIG)
  27. KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 – Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén (OVF-KDVVIZIG)
  28. KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 – VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó (OVF-FETIVIZIG)
  29. KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 – Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön (OVF-KÖVIZIG)
  30. KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 – VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán (OVF-KÖTIVIZIG)
  31. KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 – Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem (OVF-ÉDUVIZIG)
  32. KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 – Tisza Hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon (OVF-KÖTIVIZIG)
  33. KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 – Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése (OVF-NYUDU, ÉDUVIZIG)
  34. KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 – Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem (OVF-KDTVIZIG)
  35. KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 – A Váli-völgy vízrendezési feladatai (OVF-KDTVIZIG)
  36. KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 – Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése (OVF-NYUDUVIZIG)
  37. KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 – A Szent László-patak rehabilitációja (OVF-KDTVIZIG)
  38. KEHOP-3.3.0-15-2016-00003 – Szekszárd, lőtéri vízbázis kármentesítése (OVF-KDTVIZIG)
  39. KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 – Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között
  40. KEHOP-1.3.0-15-2020-00021 – Szent László-patak fenntartható vízkészletgazdálkodása
  41. KEHOP-3.3.0-15-2019-00008 – Gyálai Holt-Tisza kármentesítése