Vízrendezés, vízgazdálkodás

Vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos tevékenységünk a felszíni vízkészletek meghatározására, minőségének javítására irányulnak. Több projektünk foglalkozik a természetes vizes élőhelyek, természetvédelmi területek fejlesztésével és rehabilitációjával. Ennek keretében víztározók, vízgazdálkodási létesítmények, vízelvezető csatornák megtervezésére kerül sor. Emellett közreműködünk az Európai Unió Víz Keretirányelvének magyarországi teljesítéséhez kapcsolódó tervezési és felülvizsgálati munkákban is.

Környezetvédelmi munkáink elsősorban a felszíni és felszín alatti vízkészletek védelmére irányulnak. Jelentős számban foglalkozunk a felszín alatti vízkészletek védőterületeinek modellezéssel történő meghatározásával (vízbázisvédelem), a vízvédelmi és monitoring rendszerek megtervezésével és üzemeltetésével.

A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program többletfeladatainak szakértői/tervezői támogatása

„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt keretében az országos mennyiségi monitoring állomás- és mérőpont hálózat felülvizsgálata és összehangolása

Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer fejlesztése, tervezési feladatainak végrehajtása

Gyála kármentesítés

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése című KEHOP-3.3.0-15-2016-00003 azonosító számú projekt keretében elvégzendő tervezői-szakértői feladatok

Váli-völgy vízrendezési feladatai c. KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 projekt előkészítési munkái

Öntözésfejlesztési projektek

Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem

Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése KEHOP-1.5.0 Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvízcsúcs csökkentő – tározók)