A projekt címe:Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése KEHOP-1.5.0 Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvízcsúcs csökkentő – tározók)
A projekt helyszíne:Pétervásásra, Tarnalelesz, Bükkszék, Kisfüzes, Kupa Felsővadász, Hegymeg, Tomor, Bükkszenterzsébet, Hangács, Terpes
Létesítmények száma (db), megnevezése3 db völgyzárógátas dombvidéki tározó és a hozzájuk tartozó
Érintett települések száma (db)11 db (közvetlenül)
Érintett lakosság:8200 fő (közvetlenül)
Beruházási költség (Ft)Nettó bekerülési költség összesen: 652.500.000 Ft (10 db dombvidéki tározó)
Bruttó bekerülési költség összesen: 828.675.000 Ft (10 db dombvidéki tározó)
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2022.12.31 (projekt fizikai befejezése)
Tervezésben közreműködők száma, képzettségeKerti Andor okl. építőmérnök, általános és műszaki igazgatóhelyettes
Halász Adrienn okl. építőmérnök, projektvezető
Bandur Dávid építőmérnök, témafelelős
Egyéb, a projektre jellemző, lényeges adat3 db dombvidéki tározó maximális vízszintjéhez tartozó tározási kapacitás 10.850.000 m3

1. KIINDULÓ HELYZET, A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA, A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE
Dombvidéki területeken a lehullott csapadék a völgyfenéki területek felé mozog, ahol összegyülekezve a gyorsan távozik a területről. Az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése céljából érdemes a csapadékvizet a területen tartani, az emberi igények kielégítésére felhasználni, vagy csapadékszegény időszakban a kisvízfolyások ökológiai kisvizének pótlására fordítani. A felső vízgyűjtőkön a tározókban való vízvisszatartás javíthatja az alvízi szakaszok morfológiáját, amennyiben a vízfolyások medre természetes alakját megőrizheti, elmaradhat az árvizek befogadására alkalmas mederméret kialakítása.
A dombvidéki vízrendezés a vízgyűjtőre csapadék formájában jutó víz lehetőség szerinti legalacsonyabb kártételek melletti elvezetését, szabályozott lefolyást célzó összetett tevékenység. Magában foglalja a kisvízfolyások, patakok mederrendezését, képessé téve azokat az árvízhozamok levezetésére, az árhullámokat felfogó tározók építését, a völgyfenéki területek vízrendezését, valamint a völgyoldalak rendezését, erózió elleni védelmét.
A patakok települést, lakott területet, valamint mezőgazdaságilag művelt területeket érintő szakaszain az árhullámok elleni védelem elsősorban megelőzéssel lehetséges, ami történhet a meder megfelelő méretre történő kiépítésével vagy az árhullámok csökkentését szolgáló tározók létesítésével.

2. CÉLKITŰZÉSEK, A PROJEKT INDOKOLTSÁGA, ( HA ELTÉR AZ 1. TŐL), A PROJEKTTŐL VÁRT EREDMÉNYEK
A dombvidéki vízrendezésnél különösen nagy jelentősége van a tározási, tóépítési lehetőségek kihasználásának, mivel sok esetben a települések és a különböző nagy értékű létesítmények védbiztonságának megteremtésére a beépítettség miatt más megoldás nincsen. A tározóban felfogott vízmennyiség irányítottan kerül levezetésre, figyelemmel az alatta lévő mederszakasz vízelvezető-képességére.
A dombvidéki tározók létesítése a mezőgazdasági és lakott területeket súlytó vízkár elleni védelmen túl kielégíthet egyéb társadalmi igényeket is, úgymintúgy mint a talajvédelem (eróziós károk csökkentése), természetvédelem (ideiglenes vagy állandó vízfelületek létrehozása, ökológiai vízigény biztosítása), ivóvízigény, energiatermelés, öntözés, halászat, horgászát, egyéb rekreációs- és sporttevékenységek, stb. A hasznosítási lehetőségeket a helyi adottságokhoz és társadalmi igényekhez igazodva lehet felmérni.
Jelen projekt célja a 2021-2027 programozási időszakban tervezett dombvidéki vízrendezéssel kapcsolatos egyes ágazati fejlesztések, ezen belül országosan a dombvidéki tározás lehetőségeinek a bővítése, a vízmérleg javítása érdekében mederbeli vízvisszatartással.

3. A FEJLESZTÉS KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK, BEAVATKOZÁSOK RÖVID ISMERTETÉSE
Terpes-Pétervárárai tározó:
A tervezett tározó Heves megye északi részén, Pétervásárai járásában, Terpes községtől északra, Pétervásárától délre helyezkedik a Tarna völgyben. A kijelölt tározóterület Pétervására, Tarnalesz, Bükkszék, Kisfüzes települések külterületén létesülne. A vízgyűjtő terület a Felső-Tarnai-dombság területét foglalja magába, mely 400 m tszf-i átlagmagasságú, erősen tagolt, a Tarna felső folyástól Ny-ra eső dombság. A tározó elzárási szelvénye Terpes község felett, a Tarna-patak 71+700 km szelvénye. A tározó ÉNy-DK-i irányú.

Terpes-Pétervásárai tározó főbb műszaki paraméterei

Terpes-Pétervásárai tározó főbb műszaki paraméterei
Érintett településekBükkszék ; Kisfüzes ; Pétervására; Tarnalelesz
Völgyzárógát helyeTarna-patak 71+700 pkm
Vízgyűjtő terület285 km2
Völgyzárógát előzetesen tervezett hossza832 m
Völgyzárógát előzetesen tervezett legnagyobb magassága8,1 m
Völgyzárógát előzetes földtömeg térfogata200.000 m3
Völgyzárógát előzetesen tervezett koronaszintje173,10 mBf.
Tározó előzetes maximális vízszintje (mBf.)171,80 mBf.
Tározó előzetes maximális vízszinthez tartozó térfogata (m3)6.200.000 m3
Vízfelszín kiterjedése az előzetes maximális tározási vízszint szerint 215 ha
Tározó üzem vízszintje170,50 mBf.
Tározó üzem vízszintjéhez tartozó térfogata (m3)3.700.000 m3
Tározó előzetes minimum vízszintje (mBf.)168,80 mBf.
Tározó előzetes minimum vízszintjéhez tartozó térfogata (m3)1.600.000 m3

Hegymegi tározó:

A Hegymegi tározó, a Hegymegi-patak 1+360 km szelvénye, a Cserehát lankás völgyvonulatában Hegymeg, Tomor települések külterületén helyezkedne el. A tározót komplex, többcélú hasznosításra irányozták elő, elsődlegesen árvízcsúcs-csökkentés céljából. A tervezett tározó kialakításához völgyzárógátat, egyesített funkciójú központi műtárgyat (vízkivétel, fenékleürítő, árapasztó) és vészárapasztót kell kialakítani. A tározó karbantartásához, fenntartásához szükséges fenntartó út kialakítása is a tározó körül, mellyel kiválthatók a vízfelülettel érintett mezőgazdasági földutak.

Hegymegi tározó főbb műszaki paraméterei
Érintett településekHegymeg ; Tomor
Völgyzárógát helyeHegymegi-patak 1+360 pkm
Vízgyűjtő terület8,1 km2
Völgyzárógát előzetesen tervezett hossza333 m
Völgyzárógát előzetesen tervezett legnagyobb magassága11,5 m
Völgyzárógát előzetes földtömeg térfogata90 700 m3
Völgyzárógát előzetesen tervezett koronaszintje161,5 mBf.
Tározó előzetes maximális vízszintje (mBf.)160,0 mBf.
Tározó előzetes maximális vízszinthez tartozó térfogata (m3)1.650.000 m3
Vízfelszín kiterjedése az előzetes maximális tározási vízszint szerint 33 ha
Tározó üzem vízszintje157,0 mBf.
Tározó üzem vízszintjéhez tartozó térfogata (m3)830.000 m3
Tározó előzetes minimum vízszintje (mBf.)152,0 mBf.
Tározó előzetes minimum vízszintjéhez tartozó térfogata (m3)120.000 m3

Kupai tározó:

A Kupai-Vadász-patak 4+395 km szelvénye, a Cserehát lankás, lágyvonalú dombvidékén Kupa és Felsővadász települések között. A domboldalak felszínét általában vízzárónak tekinthető homokos, löszös nyiroktalajok takarják, a völgyfenéken patakhordalék és réti agyag található. A talajok vízzáróak, tározó kialakítására kedvező feltételek adottak. A tározót többcélú, komplex hasznosításra irányozták elő, elsődlegesen árvízcsúcs-csökkentés céljából. A tervezett tározó kialakításához völgyzárógátat, egyesített funkciójú központi műtárgyat (vízkivétel, fenékleürítő, árapasztó) és vészárapasztót kell kialakítani.

Kupai tározó főbb műszaki paraméterei
Érintett településekKupa ; Felsővadász
Völgyzárógát helyeKupai-Vadász-patak 4+395 pkm
Vízgyűjtő terület33 km2
Völgyzárógát előzetesen tervezett hossza316 m
Völgyzárógát előzetesen tervezett legnagyobb magassága11,3 m
Völgyzárógát előzetes földtömeg térfogata79 000 m3
Völgyzárógát előzetesen tervezett koronaszintje159,0 mBf.
Tározó előzetes maximális vízszintje (mBf.)157,5 mBf.
Tározó előzetes maximális vízszinthez tartozó térfogata (m3)3.000.000 m3
Vízfelszín kiterjedése az előzetes maximális tározási vízszint szerint 70,9 ha
Tározó üzem vízszintje155,0 mBf.
Tározó üzem vízszintjéhez tartozó térfogata (m3)1.600.000 m3
Tározó előzetes minimum vízszintje (mBf.)151,0 mBf.
Tározó előzetes minimum vízszintjéhez tartozó térfogata (m3)300.000 m3