A projekt címe:Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem
A projekt helyszíne:Hajdu-Bihar megye: Balmazújváros, Hajduböszörmén
Békés megye Csárdaszállás, Túrkeve, Mezőtúr, Köröstarcsa, Gyomaendrőd,
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Szolnok, Szajol, Tiszaderzs, Tiszaszöllős
Létesítmények száma (db), megnevezése7db tározó
Érintett települések száma (db)11
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége4 fő építőmérnök

A „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem” c. előkészítésre (projektfejlesztésre) irányuló projektet a 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló rendelet 2. melléklete nevesíti a KEHOP-1.3.0 konstrukció keretében bruttó 530.000.000 Ft indikatív támogatási kerettel.

A pályázatot az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Konzorciumvezető, valamint a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint Konzorciumi Tagok által alkotott Konzorcium nyújtja be.

A síkvidéki tározók elsődleges funkciója a felesleges káros víz (belvíz, csapadékvíz) összegyűjtése és visszatartása mellett az aszályos időszakban a megemelt vízszintnek köszönhetően a térség vízháztartásának a javítása.

Jelen projekt célja előkészíteni a vízvisszatartás fejlesztésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelését az ökológiai és mikroklimatikus előnyök érdekében. A vízvisszatartás fejlesztése segíti a klímaváltozás hatásainak mérséklését, és csökkenti a vízzel kapcsolatos kockázatokat.

A projekt a 2016-2018 között készült síkvidéki tározás fejlesztési tanulmánytervekben vizsgált síkvidéki vízvisszatartási lehetőségek megvalósítását, fejlesztését készíti elő. A fejlesztések új tározók létesítését, meglévő holtágak és medertározási lehetőségek rekonstrukcióját célozzák.

A KEHOP-1.3.0 konstrukció pályázati felhívása értelmében a projektfejlesztés akkor tekinthető lezártnak, ha rendelkezésre áll az Irányító Hatóság által elfogadott részletes projektkoncepció, tehát ez tekinthető a projekt végeredményének.

Célok:

Az éghajlatváltozás, az aszálykezelés és a mezőgazdasági vízigények (elvezetés, vízpótlás) egyidejű kiszolgálása szemléletváltozást hozott a vízgazdálkodásban. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megfogalmazott feladatok szükségessé tették a rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási munkák újragondolását. Ennek keretében a meglévő vízgazdálkodási művek használati és kihasználási lehetőségei felülvizsgálatra kerültek és a vízgazdálkodási műveknél a komplex, vízvisszatartásra és a vizekkel való tervszerű gazdálkodásra szolgáló átalakítási és üzemeltetési megoldások kerültek meghatározásra.

Jelen projekt célja Magyarország síkvidéki területein a vízvisszatartás fejlesztésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, a vízháztartás javítása a társadalmi, gazdasági, ökológiai és mikroklimatikus előnyök érdekében.

Cél tehát a vízhasználattal és vízbevezetéssel összefüggő társadalmi-gazdasági igények kielégítése, figyelembe véve az ökológiai szempontokat is.

A vízvisszatartás fejlesztése segíti a klímaváltozás káros hatásainak mérséklését és csökkenti a vízzel kapcsolatos kockázatokat. A 2016-2018 között készült síkvidéki tározás-fejlesztési tanulmánytervek alapján, mely 22 helyszínen vizsgálta síkvidéki vízvisszatartási lehetőségek megvalósítását, fejlesztését, szakmai sorrend felállítását követően jelen előkészítési projekt keretében 7 síkvidéki vízpótló és tározási fejlesztés előkészítése történik meg. A fejlesztések 3 vízügyi igazgatóság (TIVIZIG, KÖTIVIZIG és KÖVIZIG) területén új tározók létesítését és meglévő holtágak és medertározási lehetőségek rekonstrukcióját célozzák, melyek összesített víztározási kapacitása meghaladja a 24 millió m3-t.

A fejlesztések eredményeként nő tehát a visszatartható édesvíz mennyisége, így mérséklődnek a vizeik többletéből vagy hiányából adódó kedvezőtlen hatások.

A projekt a 2.3. fejezetben felvázolt társadalmi, gazdasági, műszaki szükségszerűségnek való megfelelést irányozza elő.

A projekt céljai kapcsolódnak a 2.4 fejezetben részletesen ismertetett stratégiai célkitűzésekhez, a célok elérését szolgáló intézkedésekhez, elsősorban a Kvassay Jenő Tervben valamint a VGT-ben foglalt összehangolt intézkedésekhez.

A tervezett létesítmények többes cél kielégítésére szolgálnak, melyek a gazdasági célú vízigények kielégítése, a terület ökológiai vízigényének biztosítása, valamint a belvizek tározása és felhasználásának biztosítása.

 • A gazdasági-társadalmi vízigény biztosítása
 • A síkvidéki területekről nagyobb arányú gravitációs vízelvezetés biztosítása, vízigények gravitációs biztosítása
 • A belvízgazdálkodás feltételeinek megteremtése, a bel- és csapadékvizek visszatartási lehetőségének, vízhiányos időszakban pedig a vízpótlás lehetőségének biztosításával
 • A térben és időben diverzifikált tározási és a vízvisszatartási lehetőségek biztosítása
 • Többletvizek biztosítása ökológiai célokhoz, az ökológiai szolgáltatások javítása érdekében
 • A védett természeti értékek védelméhez szükséges rendkívüli vízpótlás lehetőségének megteremtése
 • A térség fenntartható ökológiai-, vízgazdálkodási állapotának kialakítása és javítása

 

A jelenlegi koncepció szerint a projekt keretében 7 területen tervezünk síkvidéki vízpótló és tározási célú beavatkozást, melyek az alábbiak.

 1. K-V-3. tározó fejlesztése
 2. K-V-1. tározó fejlesztése
 3. Félhalmi-holtág fejlesztése
 4. Tiszaderzs-Tiszaszőlősi Holt-Tisza fejlesztése
 5. Álomzugi IV. többcélú tározó fejlesztése II.-III. ütem megvalósítása
 6. Alcsi Holt-Tisza fejlesztése
 7. Peresi-holtág fejlesztése