A projekt címe:Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély – és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata
A projekt helyszíne:Magyarország ártéri öblözetei, belvízrendszerei, kijelölt kisvízfolyásai
Beruházási költség (Ft)nettó 810 millió Ft
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2021.12.15
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége50-80 fő, mérnökök, informatikusok, közgazdászok

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Árvíz Irányelv) végrehajtásának nemzeti feladatait Magyarországon a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.

2015-ig elkészült az országos és az azt lefedő 8 tervezési egység veszély- és kockázati térképezése, illetve a kockázatkezelési stratégiai terve.

Az elkészült anyagok alapján 2016-ban a Kormány elfogadta Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét (1146/2016. (III. 25.) Korm. határozat).

Az Árvíz Irányelv, valamint a vonatkozó kormányrendelet szerint az előzetes kockázatbecslést, valamint a veszély- és kockázati térképet az első felülvizsgálatot követően legalább hatévente felül kell vizsgálni.

Az első felülvizsgálat jelen projekt keretében valósul meg, az alábbi feladatok elvégzésével:
• Az Árvízkockázat kezelés (ÁKK) metodikájának továbbfejlesztése
• Az ÁKK alapjául szolgáló kiegészítő felmérések készítése
• Veszély- és kockázati térképezés, kockázatkezelési intézkedések aktualizálása figyelemmel a 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, illetve a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendeletben előírtakra

  • Előzetes kockázatbecslés felülvizsgálata és az Országjelentés előkészítése
  • Veszély- és kockázati térképek felülvizsgálata és az Országjelentés előkészítése
  • Kockázatkezelési tervek felülvizsgálata és az Országjelentés előkészítése
  • Korszerűsített lokalizációs tervek felülvizsgálata

• Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) végrehajtása
• Informatikai-, és adatbázis fejlesztési feladatok ellátása

http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=145

http://ovf.hu/hu/arvizvedelem-ismerteto