A projekt címe:Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem
A projekt helyszíne:Esztergom
Létesítmények száma (db), megnevezése7,34 tkm elsőrendű védvonal építés (1,46 km mobilfal, 5,88 km földtöltés); nagyműtárgy (2); kisműtárgy (4); Esztergomi vízmérce átépítés (1); gátőrtelep fejlesztése (1); mederbeavatkozás (3);
Érintett települések száma (db)5
Érintett lakosság:47,9
Beruházási költség (Ft)900 000 000
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2026.05.30.
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége21 szervezet/alvállalkozó: építő-, építész-, gépész-, villamos-, környezetépítő mérnök, hírközlés tervező, tájépítő, hidrogeológus, geotechnikus, geodéta, erdész, jogász, látványtervező, stb.
Egyéb, a projektre jellemző, lényeges adat1 db szegmens árvízkapu és egy síktáblás szivattyúállásos nagyműtárgy; 247 m magaspart, 1125 m mobilfal, 5877 m töltés árvízvédelmi védvonal építés; 3 helyen lefolyásjavító intézkedések; védelmi központ építése; 15,4 ha természetvédelmi kompenzáció;

Esztergom Város árvízvédelmi fejlesztésének szükségessége már az ezredforduló óta ismert. A Dunán 2013 évben tetőző árvízszint is egyértelműen megmutatta, hogy az árvízlevezető képesség jelentősen romlott a térségben az elmúlt időszakban, valamint a meglévő védvonal kiépítettsége sem elégséges a jelenleg elvárható árvízi biztonsághoz. Az árvízszintek jelentősen emelkedtek és a nagy árvizek előfordulása gyakoribbá váltak.

Esztergom város belterületét jelenleg 3363 m hosszú árvízvédelmi fővédvonal védi. A meglévő védvonal és a csatlakozó táti gátőrjárás védvonala között nyílt ártér található.

A város közúti kapcsolatait kiszolgáló főútvonalak árvíz idején veszélyeztetettek, az főúthálózat időszakos elöntése jelentős kedvezőtlen hatást gyakorol a város közlekedésére, a kerülőutak túlterhelődnek.

Esztergom Város árvízvédelmi fejlesztésének szükségessége már az ezredforduló óta ismert. A Dunán 2013 évben tetőző árvízszint is egyértelműen megmutatta, hogy az árvízlevezető képesség jelentősen romlott a térségben az elmúlt időszakban, valamint a meglévő védvonal kiépítettsége sem elégséges a jelenleg elvárható árvízi biztonsághoz. Az árvízszintek jelentősen emelkedtek és a nagy árvizek előfordulása gyakoribbá váltak.

Esztergom város belterületét jelenleg 3363 m hosszú árvízvédelmi fővédvonal védi. A meglévő védvonal és a csatlakozó táti gátőrjárás védvonala között nyílt ártér található.

A város közúti kapcsolatait kiszolgáló főútvonalak árvíz idején veszélyeztetettek, az főúthálózat időszakos elöntése jelentős kedvezőtlen hatást gyakorol a város közlekedésére, a kerülőutak túlterhelődnek.

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése tervezett új nyomvonalon kiváltva Esztergom jelenlegi VIZIG kezelésű védvonalát és bevédve a Tát-Esztergom közötti nyílt árteret, így egységes rendszert alkotva a meglévő védvonallal. A tervezett védvonal közel 6,5 km hosszú, melynek 1,5 km-es szakasza mobilfal kialakítású parapetfallal, földtöltéssel kombinálva az elején magasparttal, és 5 km hosszú földtöltéssel kerül kiépítésre. A tervezett védvonal 2 helyen keresztezi a Prímás-szigeti mellékágat nagyműtárggyal. A tervezett védvonal kezdő szelvénye csatlakozik a Szent-Ignác Plébániatemplom falához, végszelvénye pedig a meglévő táti árvízvédelmi védvonalhoz. Feladatunk volt a Kenyérmezei-patak jobb part bevédése. A védvonal számos helyen keresztez meglévő közművet. További feladat volt a gátőrtelepen egy védelmi központ megvalósítása. A nyomvonallal érintjük az esztergomi vízmércét és számos létesítményt, melynek átépítése szükséges. A projekt részét képezi mederbeavatkozások és lefolyásjavító intézkedések, mellyel érintjük a MAHART és Port Danube kikötőjét és létesítményeit. Továbbá feladatunk volt a hatóság előírásai alapján kompenzációs terv készítése.

  1. Árvízvédelmi védmű építése a Prímás-sziget felső részén a Duna parton 0+000 – 1+460 tkm,
  2. Árvízvédelmi töltés építése a Prímás-sziget alsó részén 1+460 – 2+376 tkm,
  3. Prímás-szigeti mellékág torkolati árvízkapu létesítése 0+106 tkm,
  4. Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgy létesítése 2+376 tkm,
  5. Árvízvédelmi töltés építése Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgy és a Kenyérmezei-patak között 2+376 – 6+496 tkm,
  6. Árvízvédelmi fejlesztés a Kenyérmezei patak jobb parton 0+000 – 0+841 tkm,
  7. Esztergomi vízmérce átépítése 0+117 tkm,
  8. Esztergomi gátőrtelep bővítése, fejlesztése,
  9. Egyéb, a projekthez kapcsolódó közműkiváltások, műtárgyépítések,
  10. Mederbeavatkozások, lefolyásjavító intézkedések, természetvédelmi kompenzáció.

Esztergom kulturális, történelmi és vallási központ. A kulturális örökség védelme érdekében, valamint a látképileg, túrisztikailag jelentős Esztergomi-vár, Bazilika, Mária Valéria híd, Prímás-sziget környezet végett különös hangsúlyt kell fektetni a létesítmények környezetbe, tájba illesztésére.

Az öblözet jelenős kiterjedésű területén számottevő a régészeti érintettség.

Külön megemlítendő Esztergom kikötőváros jellege a Duna parton, a Prímás-szigeten több folyami kikötő található.

A terület különböző részeit több jelentős közművezeték szeli át: regionális ivóvízhálózat, ipari víz, tisztított szennyvíz, elektromos és optikai hálózat.