A projekt címe:Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem
A projekt helyszíne:Esztergom
Létesítmények száma (db), megnevezése7,34 tkm elsőrendű védvonal építés, árvízkapu (2), vízmérce (1) átépítés; gátőrtelep átalakítás (1); mederbeavatkozás (3)
Érintett öblözet települések száma (db)5
Érintett lakosság (ezer fő)47,9
Beruházási költség (Ft)9 030 000 000
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2021.03.01.
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége21 szervezet/alvállalkozó: építő-, építész-, gépész-, villamos- környezetépítő mérnök, tájépítő, hidrogeológus, geotechnikus, geodéta, erdész, jogász, látványtervező, stb.
Egyéb, a projektre jellemző, lényeges adat2 db árvízkapu, 1125 m mobilfal, 247 m magaspart, 5877 m töltés; lefolyásjavító intézkedések;

 

Esztergom Város árvízvédelmi fejlesztésének szükségessége már az ezredforduló óta ismert. A Dunán 2013 évben tetőző árvízszint is egyértelműen megmutatta, hogy az árvízlevezető képesség jelentősen romlott a térségben az elmúlt időszakban, valamint a meglévő védvonal kiépítettsége sem elégséges a jelenleg elvárható árvízi biztonsághoz. Az árvízszintek jelentősen emelkedtek és a nagy árvizek előfordulása gyakoribbá vált. Az árvizek elleni védekezés jelentős erő és költségráfordítás mellett történhet, a védvonal mögött érdemi lokalizációra nincs lehetőség.

Esztergom város belterületét jelenleg 3363 m hosszú árvízvédelmi fővédvonal védi, amely a 01.01 Tát-Esztergomi árvízvédelmi szakasz esztergomi gátőrjárásához tartozik. A meglévő védvonal és a csatlakozó táti gátőrjárás védvonala között jelenleg nem védett, nyílt ártér található.

A város közúti kapcsolatait kiszolgáló főútvonalak árvíz idején veszélyeztetettek, az főúthálózat időszakos elöntése jelentős kedvezőtlen hatást gyakorol a város közlekedésére, a kerülőutak túlterhelődnek.

A fejlesztés célja az árvízvédelem legjobb gyakorlata ajánlásait szem előtt tartva az érintett öblözet árvízvédelmi biztonságának elérése, az árvízi kockázatok csökkentése, kiegészítve a járulékos gazdasági előnyök kiaknázásával. Olyan árvízvédemi védvonal kiépítése, mely a várható legkedvezőtlenebb körülmények halmozódása esetén is megfelel a biztonsági követelményeknek, továbbá kielégíti a védekezés és karbantartás igényeit.

A tervezett fejlesztés célul tűzi ki a védvonal jogszabályban meghatározott magassági, keresztmetszeti és egyéb biztonsági szintek elérését, továbbá a keresztezések jogszabályban meghatározott módon és biztonsággal történő kialakítását.

Elérendő cél a védekezési feladatok optimális, költséghatékony elláthatósága, a védvonal megközelíthetősége és a védvonalon történő folyamatos közlekedés biztosítása, valamint hosszú távú fenntarthatóság alapfeltételének megteremtése.

A fejlesztés keretében megvalósítani tervezett létesítmények, beavatkozások:

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése tervezett új nyomvonalon a jelenlegi védvonal kezdő szelvényének környezetétől indul ki. A védmű a Prímás szigeten átvezetve, a mellékágat két helyen keresztezve és az Esztergom déli városrésznél a Tát-Esztergom közötti nyílt ártér bevédésével valósítható meg. Az árvízszintek növekedése és a jogszabályi változások miatt szükségessé vált a részletes felülvizsgálata a védvonal bekötési lehetőségének mind a kezdő, mind a végszelvény esetében, beleértve a Kenyérmezei patak jobb partján szükséges fejlesztési beavatkozásokat a magaspart széléig.

A tervezés során figyelemmel kellett lenni az alábbi szempontokra:

Esztergom kulturális, történelmi és vallási központ. A kulturális örökség védelme érdekében, valamint a látképileg, turisztikailag jelentős Esztergomi vár, Bazilika, Mária Valéria híd, Prímás-sziget környezet miatt különös hangsúlyt kell fektetni a létesítmények környezetbe, tájba illesztésére. Ezen túlmenően is jelenős kiterjedésű területen számottevő a régészeti érintettség.

Külön megemlítendő Esztergom kikötőváros jellege is, a Duna parton, a Prímás-szigeten több folyami kikötő található.

A terület különböző részeit több jelentős közművezeték szeli át: regionális ivóvízhálózat, ipari víz, tisztított szennyvíz, elektromos és optikai hálózat.