A projekt címe:Felső-Dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem
A projekt helyszíne:Szigetköz
Létesítmények száma (db), megnevezése5 db mellékágkotrás, 7 db mellékágrendszer műtárgy átalakítás, vízrajzi állomás rekonstrukció
Érintett települések száma (db)8
Beruházási költség (Ft)1 905 854 535
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2021.01.30.
Tervezésben közreműködők száma, képzettségeépítő- és környezetépítő mérnök, geotechnikus, geodéta, erdész, jogász, stb.
Egyéb, a projektre jellemző, lényeges adatVizes élőhely kialakítása

A szigetközi hullámtéri mellékág-rendszer vízpótlásának a kiépítése 1992-95 között, ideiglenes jelleggel történt meg. A rendszer üzemeltetésével a mellékágrendszerben a referencia-időszaknak megfelelő vízszintek alakíthatók ki. A vízpótlások a gyors beavatkozási kényszer miatt, ideiglenes jelleggel, nem az előírásos terhelésekre épültek ki, és egyes helyeken rontják az árvízlevezetés feltételeit. A kiépült rendszer elégtelen biztonsága miatt a rendszeren átvonuló árvizek jelentős károkat okoznak. A rendszerben a műtárgyakat különösen a Duna és a mellékágrendszer között nagy vízszintkülönbségek terhelik. Ezek a szélsőséges terhelések elégtelen biztonságúak, így békeidőben is fennáll a veszélye a műtárgyak tönkremenetelének, amely viszont a teljes természeti élettér leürülését, kiszáradást, ökológiai katasztrófát idézhet elő.

A fenti jelenségek elkerülése, a folyamatosan jelentkező magas helyreállítási költségek és a fennálló veszélyhelyzet, jelentős ökológiai kockázat megszüntetése érdekében, olyan átfogó vízpótlási tervezés, és megvalósítás szükséges a térségben, amelyek a teljes szigetközi hullámtéri vízrendszer stabil működését biztosítják árvizes és árvízen kívüli időszakban egyaránt.

A fejlesztés célja a Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének javítása, a korábban csak ideiglenes jelleggel megépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú időtávra is megfelelő átalakítása, fejlesztése, melynek során biztosítani kell a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának lényeges javítását is.

A fejlesztés eredményeképpen a meglévő vízpótló rendszer működési feltételei, árvízlevezető képessége, műveinek, műtárgyainak állékonysági problémái javulnak, megszűnnek, javul a mellékágak, vizes élőhelyek vízpótlása, megtörténik az üzemelési feltételeket biztosító vízrajzi hálózat rekonstrukciója. A fejlesztés révén nő a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett terület nagysága és a klímaváltozás következtében gyakoribbá váló szélsőséges vízgazdálkodási állapotok emberi egészségre és életre, vagyonra, a vizek minőségére, a környezetre gyakorolt káros hatásai mérséklődnek.

A fejlesztés során mellékágkotrásokat, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak átalakítását – végleges kiépítésüket, átjárhatóvá tételüket (első sorban ökológiai szempontból az Európai Unió Víz keretirányelvének való megfelelés érdekében, és ahol ez lehetséges a vízijárművek részére is), árvízlevezető képességük javítását – vizes élőhelyek rehabilitációját, vízrajzi állomások fejlesztését kell megvalósítani.