A projekt címe:Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése
A projekt helyszíne:Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz;
Sárvár alatti folyószakasz
Létesítmények száma (db), megnevezéseTöltés építés, fejlesztés (11,311 tkm); műtárgy (5) és vízmérce (2) átépítés; védelmi központ (4) fejlesztés; radaros távmérő (9);
Érintett települések száma (db)8
Érintett lakosság (ezer fő)12,61
Beruházási költség (Ft)3 590 703 400
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2021.03.01.
Tervezésben közreműködők száma, képzettségeépítő-, építész-, gépész-, környezetépítő mérnök, geotechnikus, geodéta, erdész, jogász, stb.

A Rába Magyarország harmadik legnagyobb folyója, hazai szakasza Szentgotthárdtól egészen Győrig tart. A tavaszi hóolvadás, a kora nyári esőzések hatására elinduló árhullámok a mederteltségtől, az árhullámok összetalálkozásának körülményeitől, a beszivárgási viszonyoktól stb. függően a magyarországi szakaszon kisebb-nagyobb vízállásokkal, elöntésekkel vonulnak le. A Rába heves, szélsőséges vízjárású folyó, az árvizek gyorsan kialakulnak, órák alatt méteres nagyságrendű vízemelkedések fordulnak elő, mely veszélyezteti a lakott területeket. Így szükségessé vált a meglévő védvonalak, műtárgyak felülvizsgálata, fejlesztése, új védvonal kiépítése és a mederben lefolyásjavító intézkedések megvalósítása.

A projekt célja a 06.01., 06.02., 06.03., 01.13. és 01.08. árvízvédelmi szakaszokat illetően az árvízi biztonság javítása. Az árvízi kockázat mérséklése érdekében az I. ütemben tervezett beavatkozások biztosítják a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtését a jogszabályi előírások mértékéig a kijelölt védműveken, a védművek előírás szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, a medrek vízlevezető képességének javítását.

Az árvízvédelmi szakaszok tervezett fejlesztése biztosítja a lakott területek árvízek elleni védelmét, csökken a térség árvízi veszélyezettsége. Az érintett területek lakóinak épített és természeti környezete biztonságosabbá válik, ezáltal a fejlődésük felgyorsulhat.