A projekt címe:VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó
(KEHOP-1.4.0-15-2016-00011)
A projekt helyszíne:Tiszakóród, Tiszacsécse, Milota, Tiszabecs, Sonkád, Botpalád, Kispalád, Kölcse
Létesítmények száma (db), megnevezéseÁrapasztó tározó és kapcsolódó létesítményei
Érintett települések száma (db)8
Érintett lakosság (ezer fő)132
Beruházási költség (Ft)27 296 659 117
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2021. június 30.
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége3 okleveles építőmérnök, 7 építőmérnök
Egyéb, a projektre jellemző, lényeges adat~42 millió m3 tározott víz

A Felső-Tisza-vidék (Tisza Záhony feletti vízgyűjtője) területén 110 településen összesen 121.000 ember él. Ebből 73.300 személy közvetlenül kitett az árvízveszélynek, tekintettel arra, hogy a mértékadó árvízszint alatt 3-5 m magas töltésekkel védett területen él. Az áradás intenzitását és vízhozamát tekintve a Tisza Tiszabecs-Vásárosnamény közötti szakasza az egyik legveszélyeztetettebb. Az egész Tisza-völgyben itt a legnagyobb az árvízi vízhozam, egyben a legrövidebb a felkészülési idő.

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó létesítésével.
A projekt nem kizárólag árvízvédelmi célokat szolgál, hiszen komplex vízkárelhárítási- és vízgazdálkodási fejlesztést irányoz elő azért, hogy támogassa a települések egyedi településrendezési, turisztikai fejlesztéseit, a térségi, kistérségi vízre alapozott gazdaságfejlesztési programokat, a természetvédelmi értékek megőrzését és az ártér revitalizációját. A térség jelentős táji és természeti értékekkel rendelkezik. Ezen értékek megőrizhetők, illetve tovább növelhetők, elsősorban a vizes élőhelyek, vízterek fejlesztése révén. Ezért olyan fejlesztést kell megvalósítani, ami biztosítja az értékek védelmét, mérsékli a fokozódó időjárási szélsőségek káros hatását, az ár-és belvíz valamint aszálykárokat.
A fejlesztés komplex jellege azért fontos, hogy a megépülő létesítmények egyszerre több funkciót (vízkárelhárítás, vízpótlás, vizekkel való jobb gazdálkodás) is betölthessenek, összekapcsolódjanak a határ két oldalán megvalósuló fejlesztések.

A fejlesztés keretében megvalósítani tervezett létesítmények, beavatkozások:

• Árapasztó tározó és kapcsolódó létesítményei,
• Tározó üzemeltetéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (hírközlés, vízrajzi monitoring, vízgazdálkodási létesítmények fejlesztése, magasépítményi rekonstrukció, eszközbeszerzés).

A Tisza-Túr tározó kialakítása a 491. sz. főút ÉNy-i oldalán ~17 km2 területet érint, ahol 118,0 mBf tározási szintet feltételezve a területen ~42 millió m3 víz tározható.
A tározó kialakítására a terepviszonyok optimálisak. A vízkivezető műtárgy még teljes feltöltés esetén sem kerül visszaduzzasztott állapotba. A kivezetendő vízhozam kizárólag a felvíztől és a műtárgy nyitási állapotától függ. Árapasztó hatása döntően a Felső-Tisza egyik legkritikusabb szakaszán a legjelentősebb (Tiszabecs-Tiszaújlak közötti szűkület, mely a Tivadari szűkülethez hasonló). A Tiszabökény-Tiszaújlak közötti árapasztó hatással együttesen az országhatár térségben 40-50 cm árapasztó hatás feltételezhető. Mértékadó árvízszintet meghaladó árvíz esetén ennek nyitására elsőként kerülne sor. A tározó tervezett új töltései füvesített földművek 4,0 m koronaszélességgel, 1:2,5-es rézsűhajlással, mindkét oldalon 10-10, helyenként eltérő szélességű fenntartási sávval fognak rendelkezni mintegy ~18,0 km hosszban. A földmű magassága a maximális tározási szint fölött 0,5 m-es biztonsággal kerül kialakításra. Kivételt képez ez alól a vízbeeresztő sáv töltése, ami a számított beeresztési vízszint + 0,70 m magassági biztonságra épül ki. A megadott magassági biztonsággal növelt földműre töltéskorona burkolat épül. A Túr jobb parti töltés állékonyságának biztosítása érdekében a meglévő árvízvédelmi töltés fejlesztésére is sor kerül (MÁSZ + 1,0) ~ 7,0 km hosszban. A tározótöltések az üzemelési, fenntartási, valamint a védekezési feladatok elősegítése érdekében 3,0 m szélességű koronaburkolat fog megvalósulni.
A tározó vízbeeresztő műtárgya a Tisza folyó bal parti árvízvédelmi töltés 155+446 tkm szelvény környezetében létesül. Ez a helyszín a Tisza 739,85 fkm szelvényének felel meg. A beeresztő műtárgy névleges vízátbocsájtóképessége 870 m3/s lesz.
A tározó leürítése több irányban is történhet, egyrészt a tározó belvízrendszerén keresztül (Palád-Csécsei főcsatorna), másrészt pedig közvetlenül a Túr folyóba egy új létesítmény megépítésével. A közvetlen leürítést a Túr jobb parti töltésbe 1+318 szelvényébe tervezett 59 m3/s átbocsátó képességű, három nyílású zsilipes műtárgy fogja majd biztosítani.

 

Tisza-Túr tározó főbb jellemzői

A vízkivétel helye:
(töltés, mederszelvény)

Tisza bal part 155+400 tkm
Tisza folyó 739,9 fkm
MÁSZ (Tisza)121,66 mBf
Tározási szint:118,00 mBf
Töltéskorona (burkolattal):118,80-121,00 mBf
Térfogat:~ 42 millió m3
Vízfelület:~ 16 km2
Átlagos vízmélység:˂ 2,6 m
Átlagos töltésmagasság:˂ 4,0 m

 

A tervezett létesítmények komplex vízgazdálkodást tesznek lehetővé. Ennek alapján nem csak a víztöbblet kezelését, hanem a vízhiányos időszakok hatékony csökkentését is segíteni fogják. A kisvízi időszakban a tervezett vízpótlás során beemelendő vízhozamot a napenergiára épülő szivattyútelep fogja biztosítani, melynek kapacitása 1,0 m3/s vízhozamban állapítottuk meg. A kialakítandó rendszerrel az ökológiai vízmennyiség a tározó teljes területére eljuttatható. A zöldenergiára épülő vízbevezetés lehetőséget teremt a költséghatékony üzemeltetésre, ezért a vízpótlás biztosítása telepíthető szivattyúk beépítésével május 01-től-szeptember 30-ig lesz megoldható akár folyamatos üzemben is. A fentieknek megfelelően a vízpótlás fő iránya a tározót Nyugat-Keleti irányba átszelő Vízpótló csatorna lesz, melyből vízkiadagolás szakaszos üzemben a becsatlakozó oldalágakba is biztosítható.
Fontos eleme a projektnek az Alsó-Öreg-Túr és a Palád-Csécsei főcsatorna között kialakítandó vízrendszerkapcsolat, mely az öblözet teljes területén megteremti vízgazdálkodás hatékonyságának a javítási lehetőségét.
A beruházás megvalósulásával a vízrendszer rekonstrukciójára is sor kerül, mely a kijelölt csatornahálózat medertisztítását, iszapolását jelenti 46,75 km hosszban az érintett átereszek felújításával, átépítésével együtt.
A tervezett létesítmények működtetéshez helyi védelmi központra és egyéb létesítményekre van szükség. A projekt keretében új gátőrház és védelmi raktár épül. A meglévő Tiszabecsi védelmi központ mellett szükséges 1 db védelmi eszköz és anyagraktár építése is.
A projekt keretében a tározó fenntartási munkáinak végzéséhez 4 db fenntartógép, valamint 9 db mobil szivattyú beszerzése válik szükségessé.

 

A műszaki tartalom fő sarokszámai:

Tározó töltés építés (koronaburkolattal, üzemi földutakkal, kulisszákkal, beeresztő sáv rendezésével anyagnyerő hely rekultivációval)24677 m
Beeresztő műtárgy1 db
Leeresztő műtárgy1 db
Az árapasztó tározóhoz kapcsolódó belvízi létesítmények (keresztező műtárgyak)11 db
Csatornák rekonstrukciója46780 m
Közmű kiváltások13869 m
Palád-Csécsei főcsatorna és az Alsó-Öreg-Túr közötti vízrendszer kapcsolat kialakítása5150 m
Vízpótló csatornák rekonstrukciója, építése12087 m
Tiszai vízpótlás létesítményei1 db
Vízrajzi monitoring1 db
Tiszakóródi gátőrház építése1 db
Tiszabecs védelmi raktár építése1 db
Beeresztő műtárgyhoz csatlakozó szerviz utak1365 m
Napenergia telep szivattyús vízkivételhez1 db

 víztöbblet kezelése mellett a vízhiány kivédésére is fenntartható megoldást kínál, ezáltal hatékony lehetőséget biztosít a klímaváltozás kezelésére térségi szinten.