A projekt címe:Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II
A projekt helyszíne:FETIVIZIG, ÉMVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG, KÖVIZIG, ATIVIZIG, ADUVIZIG működési területe
Létesítmények száma (db), megnevezése• Csatornakotrás 1 135 196 fm
• Depóniarendezés 1 250 584 m3
• Műtárgyak fejlesztése 189 db
• Mederburkolat készítése 2 628 m2
• Cserjeirtás 657 817 m2
• Tározó kotrása 123 892 m2
• Szivattyú beszerzése 8 db
Érintett települések száma (db)145 db
Érintett lakosság:1 127 074 fő
Beruházási költség (Ft)8.509.724.524 Ft
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2021.07.30.
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége3 fő mérnök

A „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II” című projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, melyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják. A beavatkozásokat úgy tervezzük meg, hogy a ráfordított költséggel a legjobb állapotot érjük el. A beavatkozások figyelembe veszik a pályázati kiírás célkitűzéseit, a megvalósítás során szem előtt tartjuk a védett területeket.