A projekt címe:A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, projekt keretében a hidromorfológiai monitoring fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása
A projekt helyszíne:országos
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2020.01.31.
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége9 fő (geográfus, környezetmérnök, természetvédelmi mérnők, építőmérnök)

 

A KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt fő célja a magyarországi felszíni vizek új hidromorfológiai monitoring rendszerének és minősítési metodikájának kialakítása. Az Európai Unió Víz Keretirányelvében (EU VKI, 60/2000 EC.) foglaltak megvalósításához szükséges jelen fejlesztés.

Ismert, hogy a VKI célkitűzéseihez rendelt feladatok között kiemelten fontosak a 2019-2021 között elkészítendő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, melyekhez 2007-től az országos monitoringhálózat szolgáltatja a megalapozást jelentő adatokat. A hidromorfológiai adatok gyűjtése viszont még nem kiforrott, így ennek kidolgozása szükséges.

A projektben a feladatunk a hidromorfológiai minősítéshez szükséges adatok körének megállapítása és a minősítési módszertan kialakítása, a felszíni víztestek morfológiai felmérésére vonatkozó módszertani kézikönyv elkészítése, az adatok rögzítésére alkalmas felület létrehozása és oktatása, valamint a felszíni víztestek morfológiai felmérése.