A projekt elsődleges célja a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (továbbiakban: VGT2) során feltárt problémák részletes vizsgálata, az eddigi szakmai, jogi és eljárásrendi gyakorlat felülvizsgálata, valamint az esetlegesen szükséges további vizsgálatok, illetve lehetséges megoldások bemutatása.  

A projekt kiemelt területei:

– Az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv (továbbiakban: VKI) 4. cikk (7) bekezdés szerinti útmutató készítése programokhoz és projektekhez;
– Döntéstámogató rendszer fejlesztése a hasznosítható vízmennyiség meghatározása érdekében;
– Intézkedések szakmai támogatása, közérthető tájékoztatók készítése
– Felszíni vízminőség-védelmi jogszabályok felülvizsgálatának megalapozása
– A települési csapadékvíz-gazdálkodás szakmai megalapozása
– Az ivóvízbázis-védelmi szabályozás felülvizsgálatának megalapozása