KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 azonosítószámú projekt

Magyarország 2015. december 22-én közzétett Vízgyűjtő-gazdálkodási tervét a közigazgatási egyeztetést követően a Magyar Kormány 2016. március 9-én elfogadta.

A Víz Keretirányelv előírásai szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni, mely szerint a következő felülvizsgálati határidő: 2021.

Az új felülvizsgálatra a megbízást a VIZITERV Environ Kft. kapta az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól.

 

A feladat négy projekt-elemből áll:

1. Projektelem: A felülvizsgált (harmadik) VGT elkészítése a VGT-2 metodikájának felülvizsgálata alapján

 

 

2. Projektelem: Vízkészlet-gazdálkodás
• Vízmérlegek alkalmazása a vízkészletek meghatározására
• Statisztikai módszerekkel történő vízkészlet-meghatározás
• Vízkészlet-meghatározás valós idejű modellezéssel
• Integrált Vízkészlet-gazdálkodási Országos Terv elkészítése

 

3. Projektelem: A vízjárási szélsőségek és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

 

 

4. Projektelem: Egységes adatbázis és térinformatikai rendszer létrehozása a vízügyi ágazatban lévő más adatbázis rendszerekhez illeszkedően.

 

VGT_3_4