A projekt címe:Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer fejlesztése
Beruházási költség (Ft)23.083 MFt
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2020-2023.
Tervezésben közreműködők száma, képzettségeVIZITERV Environ Kft nyíregyházi iroda tervezői és 8 külső alvállalkozó, tervező intézmény
Mezőhegyesi öntözőrendszer földrajzi elhelyezkedése

A projekt előzményei és célja
A Kormány által elfogadásra került „a vízkészletek hosszú távú biztosításáról, különös tekintettel a mezőgazdasági célú vízhasználati igényekre” című jelentés. A jelentésben megfogalmazott feladatok teljesítése, valamint az agráripar fejlesztése kiemelt kormányzati célkitűzés. A tervezett régiók közötti vízkormányzással megvalósuló vízátvezetés biztosításának részeként a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. öntöző-rendszerének fejlesztését irányozta elő a Kormány a „Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer tervezett fej-lesztésének feladatairól szóló 1754/2017.(X.27.) Kormány határozatban”.
A Ménesbirtok törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükség van az öntözés biztosítására, mely közérdekű cél, mivel a hatékony öntözéses gazdálkodás fejlesztése, az öntözési célú tározás kapacitásának növelése és ehhez kapcsolódóan a régiók közötti vízkormányzással megvalósuló vízátvezetés biztosítása, valamint az agráripar fejlesztése kiemelt kormányzati célkitűzés.
A Mezőhegyes térségében mintaterületként kijelölt állami mezőgazdasági területek üzemeltetője a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (továbbiakban Ménesbirtok) Az Apátfalva – Mezőhegyesi öntözőrendszerbe vizet biztosító főművek üzemeltetője az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban ATI-VIZIG).
Az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer fejlesztési koncepciójának kidolgozására és a tervezési munkák elvégzésére a Ménesbirtok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) együttműködési megállapodást kötött. Ebben meghatározták az előkészítés feladatait, azok ütemezését, az egymás közötti munkamegosztást valamint az együttműködés formáját. A tervezési munkákkal az OVF a VIZITERV Environ Kft-ét bízta meg.

A fejlesztés előkészítésének főbb elemei:

  • Műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése, melyben 4 műszaki változat lett vizsgálva, melyből a megrendelők a 3. változatot hagyták jóvá.
  • Műszaki tervezést megelőző hatásvizsgálatok: a koncepcionális megoldásokra és részben a műszaki tervezési részeredményekre alapozva környezeti hatásvizsgálati tanulmány készült, mely alapján 2018. október 19-én környezetvédelmi engedély lett kiadva.
  • Műszaki tervezési feladatok: vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése. A beruházás tervezett lebonyolítási rendjéhez igazodóan kivitelezés közbeszerzés műszaki tenderdokumentáció készítése, tételes költségbecsléssel.

Tervezési munkák főbb adatai:

1. A Ménesbirtok üzemi öntözőterület tervezett fejlesztése:
– az öntözőtelep berendezett területe a fejlesztéseket követően: 6.193,9 ha
– az egyidejűleg öntözött terület összesen: 4.258 ha
A tervezett öntözőberendezések: 90 db Centrál konzolos öntözőberendezés zárt nyomócsőhálózattal és 4 db nyomásközponttal. Nyílt csatornás Lineár öntözőberendezés 9 db, 2 db vízkivételi szivattyúteleppel.

2.Vízellátó rendszer tervezett fejlesztése:
A szükséges öntözővizet a Maros folyóból tervezzük biztosítani két vízkivételi művön keresztül az 1.sz. Cservölgyi és a 2.sz. Bökényi új vízkivételi helyről.
A Cservölgyi vízellátó rendszer: a vízkivétel a Maros folyóból fixen telepített szivattyúteleppel vesszük ki a 6,04 m3/s vízhozamot, melyet az Apátfalva-Mezőhegyesi főcsatornán és a hozzá kapcsolódó Élővíz főcsatornán, Déli-ág összekötő és Mezőhegyes-Peregi összekötő csatornán keresztül juttatjuk Mezőhegyesre az üzemi öntözőterületre a csatorna medrének fejlesztésével, szigetelésével. A vízellátó rendszeren – a Cservölgyi főművi vízkivételen kívül – lévő 10 db átemelő szivattyútelep átépítése és 2 db új esésnövelő szivattyútelep építése.
A Bökényi vízellátó rendszer: a Maros folyóból egy úszó vízkivételi művel vesszük ki az 1,5 m3/s vízhozamot, majd 2xNA750 műanyag nyomócsőpárral nyomjuk Mezőhegyesig. A nyomóvezetékbe két db földmedrű puffertározó kerül beépítésre egy-egy vízkivételi szivattyúteleppel.

3. Kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése:
A megmaradó szivattyútelepek megközelítése érdekében a csatornapartra, ill. más legközelebbi megközelítési útvonalon a burkolt úttól egy-egy stabilizált (kavics, zúzottkő) szerviz utat kell kialakítani legalább 5,0 m koronaszélességgel 3,0 m stabilizálással 21,7 km hosszban.
A szociális blokk kialakításához egységes szociális konténer beszerzését és telepítését irányoztuk elő a szivattyútelepek mellé, betonlemezre telepítve.
A szivattyútelepek energiaellátásához a meglévő trafók és hálózat fejlesztését kell igényelni a szolgáltatótól. A trafótól való leágazást át kell tervezni és átépíteni.

4. Üzemirányítás, automatizálás
Az üzemi öntözőtelep működését teljesen automatizálni kell, mely magába foglalja az egyes berendezések működését és az ehhez kapcsolódó vízkivételi nyomásközpontok vezérlését is, mely rendszer kapcsolódni fog a főművi szivattyútelepek vezérléséhez, automatizálásához. A két üzemirányítási rendszert informatikailag össze kell kapcsolni. A vezérlés mellett egy komplex monitoring rendszer kerül kiépítésre.