A projekt címe:"Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem elnevezésű” KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 azonosító számú komplex előkészítési feladatai
A projekt helyszíne:Kisköre, Pély, Tiszasüly
Létesítmények száma (db), megnevezése1 db kettőshasznosítású főcsatorna, 21 db műtárgy
Érintett települések száma (db)6
Érintett lakosság:Kisköre lakossága 2 911 fő, Pély lakossága 1 359 fő, Tiszasüly lakossága 1 447 fő
Beruházási költség (Ft)1.4 Mft
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2019-2020.
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége3 fő műszaki tervező
Egyéb, a projektre jellemző, lényeges adat21 km főcsatorna és kétoldali töltés rendezése

Jászsági vízellátó rendszer építése a Kiskörei Vízlépcsőhöz kapcsolódóan kezdődött meg 1967-ben, melyet 1977-ben fejeztek be. Azóta jelentősebb fejlesztések nem valósultak meg, amely miatt a rendszer sok helyen elavult, minősége és mennyiségi kapacitásai nem megfelelőek. A töltéseken néhol magassághiányos szakaszok találhatóak, koronaszintjük nem éri el mindenhol a terv szerinti szintet, a műtárgyak elavultak, fejlesztésre szorulnak.

A projekt fő célja a térség vízgazdálkodás helyzetének javítása, az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése, az édesvíz lehetőség szerinti visszatartásával a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése; a vízkészletek hasznosíthatóságának növelése.

A fejlesztés keretében megvalósítani tervezett létesítmények:

  • A Jászsági főcsatorna medre a torkolati szakaszon kotrásra szorul a 0+000-8+500 cskm között, a feliszapolódás mértéke 20-130 cm közötti.
  • A fenti kotrási szakaszon a 2+050 -2+550 cskm közötti kanyar bevédése 500 fm hosszon kőszórással.
  • Töltésszakasz eredeti kiépítettségi szintre történő helyreállítása, koronastabilizáció készítése a legjobban igénybevett szakaszokon
  • A főcsatornán lévő 21 műtárgy közül 19 db műtárgy rekonstrukciója, uszadékfogó és gépi gereb beépítése a Jászsági bujtató elé.
  • Övcsatornák kotrása
  • PLC irányítás kiépítése 6 db nagyműtárgynál
  • Tárolóhelyiség építése az ideiglenes elzárótáblák tárolásához