A projekt címe:Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése című KEHOP-3.3.0-15-2016-00003 azonosító számú projekt keretében elvégzendő tervezői-szakértői feladatok
A projekt helyszíne:Szekszárd
Érintett lakosság:32 000 fő
Beruházási költség (Ft)
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2023
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége

A Szekszárd, Lőtéri vízbázis területén 1993-ban észlelték a klórozott alifás szénhidrogén szennyezettséget. A projekt célja környezeti kockázatot jelentő talaj- és talajvíz szennyeződés felszámolása és a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése. A VIZITERV Environ Kft. feladata a Projekt tényfeltáró-tervezési programjának sikeres levezetése.

A célkitűzés az alábbi részfeladatok teljesítésével érhető el:
• A szennyezőanyag jelenlegi eloszlására vonatkozó tényfeltárás elvégzése.
• A szennyeződés felszín alatti elhelyezkedéséhez és a földfelszíni területhasználatból fakadó kötöttségekhez igazodó, környezeti és humánegészségügyi kockázatelemzésen alapuló „D” kármentesítési célállapot határértékek meghatározása.
• A „D” kármentesítési célállapot határértékeket meghaladó szennyeződésű talajvíz helyi ártalmatlanítása oly módon, hogy a felszín alatti közegben a klórozott alifás szénhidrogén szennyeződés természetes lebomlását figyelembe véve, a bomlási sor valamennyi tagjára vonatkozóan hosszú távon is biztosított legyen a „D” kármentesítési célállapot határértékek betartása.

A műszaki beavatkozás és annak létesítményei a tényfeltárást követően, annak eredményei alapján kerülnek megtervezésre, hogy biztosítható legyen a legmegfelelőbb műszaki megoldások alkalmazása a leghatékonyabb kármentesítés érdekében.