A projekt címe:KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt keretében az országos mennyiségi monitoring állomás- és mérőpont hálózat felülvizsgálata és összehangolása
A projekt helyszíne:A Projekt kiterjed Magyarország egész területére.
Érintett települések száma (db)A Projekt kiterjed Magyarország egész területére.
Létesítmények száma (db), megnevezése
Érintett lakosság (ezer fő)A Projekt kiterjed Magyarország egész területére.
Beruházási költség (Ft)Projekt költség mintegy 40 millió forint.
Megvalósítás várható időpontja/befejezése2019
Tervezésben közreműködők száma, képzettsége10 fő, egyetemi végzettséggel rendelkező tapasztalt szakemberek.
Egyéb, a projektre jellemző, lényeges adatA Projekt az EU Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtására irányul.

A projekt célja, hogy kidolgozza hazai vízmennyiségeket észlelő felszíni, felszín közeli (talajvíz) és felszín alatti, valamint a hidrometeorológia monitoring rendszer eszközállományának, területi eloszlásának és mérési-megfigyelési gyakorlatok az európai uniós elvárásokhoz igazodó értékelési módszereit annak érdekében, hogy megalapozza jövőbeni vízgyűjtő-gazdálkodási terveket (VGT).

A fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat kell végrehajtani:
– a jelenlegi monitoring állomások bemutatása és értékelése;
– az elérni kívánt célállapot bemutatása és indoklása;
– mérési adatok leltárának elkészítése, az adatok minőségének értékelése;
– az adatok felülvizsgálata és szűrése;
– a mintaterületek kijelölése a felszíni, felszín közeli és alatti, valamint hidrometeorológia monitoring hálózatok optimalizálási módszereinek teszteléséhez;
– a mintaterületeken kidolgozott optimalizációs eljárások adaptálása az egész országra;
– az optimalizációs eljárás eredményeinek összefoglalása;
– az optimalizációs eljárás alapján elvégzett számítások eredményei alapján a további üzemelésre megtartandó, megszüntetendő, valamint újonnan létesítendő állomások jegyzékének összeállítása országos és vízügyi igazgatóságonkénti bontásban;
– a fenti jegyzék egyeztetése a vízügyi igazgatóságokkal;
– térinformatikai rendszerben működő térképek előállítása;
– térinformatikai felhasználói eszköz készítése és átadása a Megrendelő valamint a vízügyi igazgatóságok részére;
– zárójelentés, amely a fenti műszaki eredményeken túlmenően tartalmazza majd a szükséges anyagi erőforrások becslését is, amelyek szükségesek az árvízvédelem, vízkészlet-gazdálkodás és környezetvédelem adatbázisának biztosításához és továbbfejlesztéséhez.